2011. június 18.


SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP ÉNEKRENDJE


Holnap, Szentháromság vasárnapján a Corvina Consort látja el a szkólaszolgálatot vasárnapi nagymisénken, és szólaltatja meg a klasszikus vokálpolifónia alkotásait, különös tekintettel Heinrich Isaac propriumára. A közelmúlt számos zenekari miséjének ellensúlyaképpen az énekrend igen mértéktartó: a miseordinárium tételei a megszokott gregorián dallamokon hangoznak el, csupán a proprium egy része és néhány motetta színesíti majd szertartást.

Hans Leo Hassler: Cantáte Dómino
Asperges
Introitus — Heinrich Isaac: Benedícta sit sancta Trínitas (CC I.)
Kyrie
Gloria
Graduale — Benedíctus es, Dómine (Graduale Pataviense, fol. 100)
Alleluia — Heinrich Isaac: Benedíctus es, Dómine (CC I.)
Credo
Offertorium — Benedíctus sit Deus (Graduale Pataviense, fol. 100v)
Orlandus Lassus: Tibi laus
Sanctus
Orlandus Lassus: Adorámus te, Christe
Agnus Dei
Josquin des Prez: O, salutáris hóstia
Communio — Heinrich Isaac: Benedícite Deum (CC I.)
Kimenetre — G. P. da Palestrina: O, lux beáta, Trínitas

Nincsenek megjegyzések: