2013. április 6.

Fehérvasárnap Couperin-mise, másnap Gyümölcsoltó Boldogasszony

François Couperin: Messe pour les paroisses

2013. április 7-én, fehérvasárnap a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (Március 15. tér) a szokott időben, 12 órakor énekelt szentmisét tartunk, melynek zenei szolgálatát a Gödöllői Premontrei Schola nőikara (vezényel: Werner Ágnes) és a káptalani szkóla látja el. François Couperin orgonamiséjét (Messe pour les paroisses) előadja: Dankó Borbála, Farkas Domonkos és Németh Zsuzsa. Az ordinárium (Cunctipotens) tételei a hagyományos alternatim módon, az orgona és a kórus, illetve a nép énekével felváltva szólalnak majd meg.
     François Couperin „a nagy” (Párizs, 1668. november 10. — Párizs, 1733. szeptember 11.) francia barokk zeneszerző. XIV. Lajos, a „napkirály” orgonistája, csembalistája és a királyi gyermekek tanára lett, később állását XV. Lajos is megerősítette 1715-ben, sőt több előkelő tanítvány zeneoktatását is rábízták. Széleskörűen ismert és elismert zeneszerző, maga Bach is elismeréssel tanulmányozta műveit. Legnagyobb szabású művei közé tartozik a két orgonamise, melyek közül a Plébániai mise(teljes címén: Messe à l’usage ordinaire des paroisses pour les fêtes solennelles) kerül most előadásra.
     A kompozíció a kor általános szokása szerint a szentmise ordináriumtételeit alternatim módon, a kórus és az orgona váltakozásával szólaltatja meg. A mise cantusfirmusát a Cunctipotensgregorián miséből veszi, ez talán a leggyakrabban feldolgozott gregorián ordinárium a zeneirodalomban. A mise az ordináriumon kívül egy szöveg nélküli offertóriumtételt is tartalmaz, mely a francia barokk orgonazene egyik legmonumentálisabb alkotása.
     Másnap, 2013. április 8-án tartjuk meg — a nagyhét miatt eredeti helyéről, március 25-éről áthelyezve — az ünnepélyes misét Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről (Annuntiatio Beatae Mariae Virginis), 17 órai kezdettel, a Váci utcai Szent Mihály-templomban.