2014. január 24.

Gyertyaszentelő Pierre de la Rue miséjével


Idén Gyertyaszentelő Boldogasszony (Purificatio Beatæ Mariæ Virginis) ünnepe történetesen vasárnapra esik, ezért 2014. február 2-án a szokott vasárnapi rend szerint és helyszínen, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban tartunk gyertyaszentelést, körmenetet és ünnepélyes szentmisét, 12 órai kezdettel. A gyertyákat a körmenetben kezünkben visszük, a szentmise alatt pedig meggyújtjuk az evangéliumra, illetve Úrfelmutatástól áldozásig. (Aki Gyertyaszentelő sokszor homályos értelmére, jelentőségére, szertartásainak eredetére és funkciójára kíváncsi, szeretettel ajánljuk figyelmébe ezt a munkát.) Kérjük a híveket, hogy az otthonra szánt megszentelendő gyertyákat hozzák magukkal, és a szertartás előtt adják át a ministránsoknak!
     A gyertyaszentelést és a körmenetet követő misén felhangzik majd Pierre de la Rue többszólamú alkotása, a Missa Ave Maria (Kyrie; Gloria; Sanctus, Benedictus; Agnus Dei), illetve két motettája, a Gaude Virgo és az O salutaris Hostia — vezényel: Muntag Lőrinc. Pierre de la Rue (avagy flamandosan: Peter van der Straten; 1452—1518) németalföldi reneszánsz zeneszerző-énekes az ún. franko-flamand avagy burgundi iskola neves tagja, Josquin des Prez kortársa, a XV—XVI. század fordulóját meghatározó németalföldi polifónia legfontosabb alkotói közé tartozik Agricola, Brumel, Compère, Isaac, Obrecht és Weerbeke mellett. 31 biztos szerzőségű miséje maradt ránk.
     Mivel Szent Balázs püspök és vértanú napja, február 3-a hétfőre esik, a rákövetkező vasárnapon, 9-én lesz mód Balázs-áldásban részesülnie annak, aki kívánja.

Nincsenek megjegyzések: