2014. szeptember 19.

Szent Mihály-napi matutínum Vácott, másnap mise


2014. szeptember 28-án, vasárnap este 19 órai kezdéssel mondunk ünnepélyes virrasztó zsolozsmát az esztergomi úzus szerint névadónk és pártfogónk, Szent Mihály arkangyal ünnepéről, kivételes helyszínként — az Ars Sacra fesztivál keretében — a váci székesegyházban, népnyelvű zsoltárokkal és olvasmányokkal (a zsolozsma anyagát lásd itt). A középkori szokás alapján elővételezett matutínum és laudes együtt várhatóan nagyjából 2,5 órán át tart.
     Másnap, szeptember 29-én, hétfőn lesz a káptalan patrónusa, Szent Mihály arkangyal ünnepe. Énekelt misénk a szentről este 19 órakor kezdődik, a Szervita téri Szent Anna-templomban. Ez alkalommal Giovanni Pierluigi da Palestrina miséjét, a Missa Aeterna Christi munerát hallhatjuk majd (vezényel: Muntag Lőrinc). 

Nincsenek megjegyzések: