2007. november 17.

ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

A dolgok minden szempontból ismétlik önmagukat. Most, hogy a rendszeres régi rítusú szentmisék ünneplése hivatalosan is megkezdődhet, ismét föl kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ezt hosszú távon nem lesz lehetséges biztosítani a hívek anyagi áldozatvállalása nélkül. Mint Ervin atya leveléből kiderült, az ő Bécsből való haza- és visszautazása kb. heti 10 000 Ft-ba kerül, ezt az összeget pedig az FSSP (az előzetes hírekkel szemben) nem tudja fedezni, és a CLSMA tagjai által fizetett taxa sem elég hozzá (nem beszélve a szertartási élet fejlesztéséhez szükséges további kiadásokról). Könnyű kiszámolni, hogy egy, az eddigiek alapján józanul remélt, kb. 50 fős állandó gyülekezet részéről ez hetente fejenként legalább 200 Ft-os adományból oldható csak meg. Éppen ezért nyomatékosan kell kérnünk, hogy aki fontosnak tartja Magyarországon a régi római rítus méltó és elismert formában való meggyökeresedését, legyen szíves a miséken részt venni, azok hírét terjeszteni és tőle telhető bőkezűséggel adakozni, illetve kérjük azokat, akik Budapesttől távol élnek vagy más okból nem tudnak személyesen megjelenni, hogy az alábbi, tavaly már megadott számlaszámra utalják át a támogatásul szánt összeget:

Földváry Miklós István
Erste Bank Hungary Rt.
11991119-97850630-00000000

A "közlemény" rovatban tüntessék föl egyértelműen, hogy mire szánták az adományt. A szám mögött egyelőre a CLSMA dékánjának (egyik) személyes bankszámlája áll (a szabályzat szerint egyébként is a dékán rendelkeznék a közös vagyon fölött), de hamarosan nevében is a közösségé lesz. A beérkezett hozzájárulások fölhasználásáról a káptalan pénztárosa (a belkapcsolati kan.) kérésre szívesen beszámol, egyébként pedig kérjük bizalmukat és megértésüket.

Nincsenek megjegyzések: