2007. november 27.

ASPICIENS A LONGE

Ádvent első vasárnapjának matutínumában a responzóriumok közt elsőként szólal meg a rendhagyó szerkezetű Aspiciens a longe. A tétel az egyházi év emblematikus kezdete: Európa nagy részén, ahol a vesperásban még a köznapi, zsoltárszövegű antifónákat énekelték, a responzóriumot pedig a nokturnusokból vették, ezzel a tétellel kezdődtek az antifonálék. A szöveg nemcsak megragadó, de szépen használja ki azt is, hogy a zsoltárokból kiemelt verzusok után különböző terjedelemben visszatérő repetenda más és más mondattagokhoz csatlakozik, és ezáltal mindig új értelmet nyer:

Aspíciens a longe, ecce, vídeo Dei poténtiam veniéntem, et nébulam to­tam terram tegéntem. * Ite óbviam ei, et dícite ei: ** Núntia nobis, si tu es ipse, *** qui regnatúrus es in pópulo Israel! V. Quique terrí­ge­næ et fílii hóminum, simul in unum dives et pauper! Ite óbviam ei, et dícite ei: ** Núntia nobis, si tu es ipse, *** qui regnatúrus es in pópulo Israel! V. Qui re­gis Israel, inténde, qui dedúcis velut ovem Ioseph! Núntia nobis, si tu es ipse, *** qui regnatúrus es in pópulo Israel! V. Tóllite por­tas, príncipes, vestras, et elevámini portæ æternáles, et introíbit rex glóriæ! Qui regnatúrus est in pópulo Israel! Glória. R. Aspíciens.

Távolról tekintvén, íme, látom az Isten hatalmát, amint eljön, és a felhőt, amely az egész földet betakarja. * Menjetek elébe, és mondjátok neki: ** „Jelentsd meg nekünk, ha te magad vagy, *** aki uralkodni fogsz Izráel népén!” V. Akik csak vagytok, földlakók és emberek fiai, mindnyájan együtt, gazdag és szegény, menjetek elébe, és mondjátok neki: „Jelentsd meg nekünk, ha te magad vagy, aki uralkodni fogsz Izráel népén!” V. Aki vezérled Izráelt, figyelmezz, aki vezeted, miként a nyájat, Józsefet, jelentsd meg nekünk, ha te magad vagy, *** aki uralkodni fogsz Izráel népén! V. Emeljétek föl a ti kapuitokat, fejedelmek, és nyíljatok föl, örök kapuk, és bevonul a dicsőség királya, aki uralkodni fog Izráel népén! Dicsőség … Távolról tekintvén …

A responzórium énekléséhez az előénekesek három csapatra oszlanak, ezek közül az elsőt a korátorok alkotják. A repetendát az egész kar közösen énekli mindvégig. A következőképpen hangzik el tehát a tétel:

Kezdés (Aspiciens … tegentem): 1. csapat — repetenda (Ite … Israel): mindenki (a gyülekezet is!) — 1. verzus (Quique … pauper): 1. csapat — repetenda (Ite … Israel): mindenki (a gyülekezet is!) — 2. verzus (Qui regis … Ioseph): 2. csapat — repetenda (Nuntia … Israel): mindenki (a gyülekezet is!) — 3. verzus: 3. csapat — repetenda (Qui regnaturus … Israel): mindenki (a gyülekezet is!) — 4. verzus (Gloria Patri … Sancto): mind a 3 csapat — teljes visszatérés (Aspiciens … Israel): mindenki (a gyülekezet is!)

Nem ide tartozik, de megjegyzem, hogy a 3. responzóriumban most az Esztergomi ordinárius szerint nincs „Gloria”, mert már elhangzott az 1. responzóriumban (de visszatérhet a teljes főrész, mint a Szenvedés idejében szokott). A térbeli fölállás úgy célszerű, hogy az 1. csapat van középen, a plánumon az állványnál, a 2. csapat valahol messzebb, mondjuk az egyik mellékoltár előtt, a 3. csapat pedig a másik oldalon (mondjuk az ottani mellékoltár előtt), de haladhat a verzusok sorozata balról jobbra is. A „Gloria”-ra előrejön a 2 hátsó csapat, és (közös térdhajtás után) elöl, esetleg a szentélylépcsőnél az 1. csapattal énekli a 4. verzust (Gloria). A visszatérésre mindenki föláll a karból is. Ha valakit érdekelnek a források is, a legjobb a Hartvik-agenda (1.) és az Egri ordinárius (2.):

1. Primum responsorium ante altare sancti Salvatoris incipiatur, et primus versus ibidem cantetur. Secundus versus ante altare sanctæ crucis. In dextro autem altari tertius. « Gloria » vero « Patri » in medio choro dicatur. Et sic chorus repetens responsum, stando perficiat. Et data benedictione secunda, ut mos est, sedeant.

Az első responzórium a Szent Üdvözítő oltára előtt kezdődik, és az első verzust ugyanott éneklik. A második verzust a Szent Kereszt-oltár előtt [ezek vsz. a kórusrekesztő oltárai középütt és kétoldalt]. A harmadikat a jobb oldali oltár előtt. A "Gloria Patri"-t végül a kórus közepén mondják. És a kar megismétli a [teljes] responzóriumot állva, majd a második áldás elhangoztával szokás szerint leülnek.

2. Item, primum responsorium hac die habet quattuor versus cum « Gloria Patri ». Primum versum canunt duo pueri; secundum similiter duo; tertium similiter duo; repetitiones autem semper fiunt in choro. « Gloria Patri » omnes sex pueri canunt ante altare maius, et repetitio responsorii abante fit per cappellanos chori.

Az első responzóriumnak ezen a napon négy verzusa van a "Gloria Patri"-val együtt. Az első verzust két gyerek énekli, a másodikat másik kettő, a harmadikat megint másik kettő, az ismétléseket viszont mindig a kar. A "Gloria Patri"-t mind a hat gyerek énekli a főoltár előtt, majd a karkáplánok megismétlik a teljes responzóriumot.

F.M.

3 megjegyzés:

Névtelen írta...

Colendissime Dne Decane!

Nem tudom, jeleztem-e, hogy ádventi könyvem sincsen: a tavaly valaki pakolás közben magával vitte. Lassan úgy érzem, diu sub censuram poniturus sim...

Revter maneo erga Dnationem Vram

Svccvstos

CLSMA írta...

Ut quid? Estne paroedia, aut severe scripsisti?

Névtelen írta...

Pro "poniturus" lege "ponendus", pro "severe" lege "serio".