2008. május 29.

MEGVÁLTOZOTT A CLSMA BANKSZÁMLASZÁMA

Ezúton hirdetjük, hogy a káptalan pénzbeli javainak önálló bankszámlát nyitottunk. Ezért az eddigiekkel szemben mostantól nem a dékán bankszámlaszámára, hanem az alábbi címre kérjük, hogy utalják át nagylelkű adományaikat, illetve a rendes tagok a köteles hozzájárulást:

Nényei Sára
Raiffeisen Bank Zrt.
12010776-01036490-00100008

Mivel a CLSMA egyelőre nem bejegyzett szervezet, lakossági folyószámláról van szó. A számla a pénztárnoki feladatokat is ellátó belkapcsolati kanonissza nevén van, és természetesen nem azonos a magánszemélyként használt folyószámlájával. Közvetlen hozzáféréssel rajta kívül még a dékán rendelkezik. (A káptalan tárgyi vagyonát az őrkanonok kezeli.) A számlára időről-időre befizetjük a hívek perselyadományait is. A pénztárnok feladata, hogy naprakészen vezesse a könyvelést, kövesse a tartozásokat, a kétévenkénti Capitulum Generale előtt pedig részletes számadással tartozik. A könyvelés a káptalan tagjai és minden adakozó előtt nyilvános, ami azt jelenti, hogy a pénztárnok a tagok és az adományozók kifejezett kérésére néhány napon belül naprakész tájékoztatást kell, hogy adjon a kiadásokról és a bevételekről. A káptalan rendes tagjai a számlakivonatokba is betekinthetnek, a pártoló tagok és a többi adományozó esetében viszont a tájékoztatás nem sértheti meg az egyesekre vonatkozó, köteles pénzügyi titoktartást. A káptalan működési költségein túli, nagyobb beruházásokról igyekezni fogunk itt, a blogon beszámolni.

Nincsenek megjegyzések: