2008. május 8.


APPARITIO SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI

Ezen a napon, május 8-án ünnepelte az Egyház 1960-ig Szent Mihály Arkangyal Megjelenésének ünnepét. Az ünnep a középkorban nem volt általánosan elterjedt és mára mind a "rendes", mind a "rendkívüli" római rítus naptárából hiányzik, a CLSMA patrónusa iránti tiszteletből mégis illő, hogy megemlékezzünk róla (a nem hivatalos imádságban erre kiválóan alkalmas a Mihály-napi Deus, qui miro ordine könyörgés vagy a közismert Leó-ima (Sancte Michael archangele). Az ünnep eredetéről alább Radó Polikárp ismertetését közöljük (vö. Polycarpus Radó OSB: Enchiridion liturgicum complectens theologiæ sacramentalis et dogmata et leges iuxta novum co­di­cem rubricarum I–II. Herder, Roma—Fribourg—Barcelona 1961. II. 1388.).

A május 8-i ünnepet nyugaton vezették be Szent Mihály arkangyalnak a Gargano-hegy egyik barlangjában történt megjelenése emlékére, ahol a hagyomány szerint 492-ben ezen a napon jelent megy az arkangyal. A barlang Szent Mihály kultusza központjává vált. Az arkangyal tiszteletét átvették a longobárdok, akik a VI. században megalapították a Beneventán Hercegséget. Ők terjesztették el széles körben Szent Mihály kultuszát és a Gargano-hegyre vezetett zarándoklatot, az arkangyalt nemzeti patrónusuknak nyilvánították és elrendelték, hogy az ő képmását verjék pénzeikre is. – Rómában IV. Bonifác pápa a Hadrianus-mauzóleum [Angyalvár] tetején egy kis, üreg vagy barlang alakú épületet emeltetett a gargano-hegyi híres barlang emlékére, ezért ezt a kápolnát sokáig "Sanctus angelus inter nubes" [Felhők közötti szent angyal] néven emlegették. – Ennek ellenére a május 8-i ünnep nyilvánvalóan hiányzik az ősi római szakramentáriumokból, és ugyancsak hiányzik az újabb, VIII. századi [frank] Gelasianumokból. Megtalálható viszont a közép-itáliai bencés Szent Péter-monostor X-XI. századi misekönyvében mint "Revelatio beati Michaelis in Monte Gargano", majd egy másik, Monte Cassino-környéki, XII. századi misszáléban mint "Inventio sancti Michaelis archangeli", és egy közép-itáliai szakramentáriumban is előfordul mint "Victoria sancti Michaelis". Az ünnepet 1960-ban megszüntették.

Fordította: F.M.

Nincsenek megjegyzések: