2009. szeptember 29.


AZ ANGYALOKKAL ÉNEKELNI I.

Az alábbi teológiai gondolatokat egy, a marienbergi bencés apátság (Vinschgau, Dél-Tirol) „Angyalkriptájában”, a „Gregorián ének az Alpok szívében” című tanulmányút keretében bemutatott, énekes szentmise után, 2008. július 29-én fogalmazta meg Ft. Robert A. Skeris, a Ward Központ igazgatója (B.T. Rome School of Music, The Catholic University of America, Washington DC).

Qui puro corde inter homines psallit
etiam sursum CUM ANGELIS CANERE videatur.
Cassiodorus, Expositio in Ps 137/1
CCL 98 (1958) Adriaen

Benedicite Domino, omnes angeli eius,
potentes virtute, facientes verbum illius,
ad audiendam vocem sermonum eius!
Benedicite Domino, omnes virtutes eius,
Ministri eius, qui facitis voluntatem eius!
Benedicite Domino, omnia opera eius,
in omni loco dominationis eius!
Benedic, anima mea, Domino!

„Áldjátok az Urat, minden angyalok,
ti erővel hatalmasok, kik teljesítitek szavát,
mihelyt meghalljátok beszédének hangját!
Áldjátok az Urat, minden seregei,
ti szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek!
Áldjátok az Urat, minden művei,
az ő uralkodásának minden helyén,
áldjad, én lelkem, az Urat!”

Szívünkben és fülünkben még visszhangoznak a 102. zsoltár utolsó versei, amelyeknek éneklésével kifejeztük hálánkat Isten korlátlan jóságáért a konventmisén, és elbúcsúztunk az angyali lényektől, akiket olyan életszerűen jelenítenek meg a freskók a Szent Szűz apátságának ősi kriptájában.
Őszinte és hite alapján meggyőződéses derűlátó, aki ezt az éneket énekli, olyasvalaki, aki tudatában van az emberi gyarlóságnak és mégis hisz az isteni szeretet erejében, amely fölülmúl minden nehézséget. Az ő eszméi fölébe emelkednek a csupán esetleges és múlandó dolgok világának, egészen az örökérvényű dolgokig. Ezért magunkévá tehetjük őket mi, ezen a napon is.

Benedicite Domino, omnes angeli eius …
ad audiendam vocem sermonum eius.
„Áldjátok az Urat, minden angyalok …
mihelyt meghalljátok beszédének hangját!”
Ti tiszta, éneklő lelkek,
kik kezdete, mintája és célja vagytok
a mi liturgikus-zenei szolgálatunknak,
engedjétek, hogy újra megértsük
a musica sacra jelentését és nemességét,
fölismervén a ti természeteteket.
Benedicite Domino, omnes virtutes eius,
ministri eius, qui facitis voluntatem eius.
„Áldjátok az Urat, minden seregei,
ti szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek!”
A mai szentmise után
szóljon ez a felszólítás mindazokhoz,
akik Isten akarata szerint
életük munkáját a musica sacra-nak szentelték:
a képzett egyházzenészekhez, a zeneszerzőkhöz,
kutatókhoz, tanárokhoz és karmesterekhez,
kórusvezetőkhöz és orgonistákhoz,
de énekeseink egész seregéhez is.
Benedicite Domino, omnia opera eius,
in omni loco dominationis eius.
„Áldjátok az Urat, minden művei,
az ő uralkodásának minden helyén.”
Az ő hatalmának és kegyelmének nagy művei között
csodálatunkat ma irányítsuk hálaadásban
mindenek fölött azon művek felé, melyeket becsülnek
hívők és nem hívők egyaránt
mint az egyházzene csodáit.
„Áldjátok az Urat, minden angyalok, minden seregei, minden művei!”
Benedicite Domino, omnes angeli eius, omnes virtutes eius,
omnia opera eius!

(Folytatjuk)

Nincsenek megjegyzések: