2009. szeptember 12.


RÉGI RÍTUSÚ ENGESZTELŐNAPI SZENTMISÉK SÜMEGEN

A sümegi ferences kegytemplomban szokásosan minden hónap 12-ről 13-ra virradó éjszaka engesztelő virrasztást tart a népes zarándoksereg szentmisékkel, zsolozsmával és a népi áhítat más imádságos megnyilvánulásaival. A jövőben P. Barsi Balázs OFM az ilyenkor esedékes, éjszakai votív Mária-miséket rendszerint a hagyományos latin szertartás szerint tervezi tartani. Ezzel Sümeg is csatlakozik azokhoz a településekhez, amelyek Magyarországon havonként teszik lehetővé nyilvános szentmise látogatását ebben a formában.

(A kegytemplomot ábrázoló, fönti képet Orbán Domonkos fotóművész-egyházzenész a júniusi televíziós fölvétel idején készítette.)

7 megjegyzés:

Névtelen írta...

Istennek legyen hála!!!

Névtelen írta...

Megjeygzésem nyelvezete talán kissé modern és marketing-ízű lesz, de az uralkodó korszellem alól nem tudom magam kivonni teljesen:
A tény, hogy napjaink magyar katolikus sztár-prédikátora rokonszenvezik a régi rítussal, és annak ügyét felkarolni látszik, bízzunk benne, széles körben szerez majd új követőket a tridenti misék számára! Barsi Atyát hallgatni-olvasni ma nagy divat a magukat katolikusnak vallók között, reméljük, ez nemes céljainknak számára is méltó és hatékony "reklám" lesz.

Névtelen írta...

A váci megyéspüspök nyilatkozott a miseközvetítéssel kapcsolatban. Őt nagyon meghatotta az azt követő riport, főleg az, hogy Balázs atya mennyit készült a misére.

Névtelen írta...

A püspökatya állásfoglalása maga is éppoly megható, vagy még inkább megdöbbentő, mivel korábban Beer püspük egy tévéinterjúban (Záróra, az MTV-nél elérhető) halk bár eléggé félreérthetetlen utalást tett arra, hogy a tridenti mise korlátozásának feloldása szerinte Szentatyánknak időskori jóságos botlása, semmi több.
De talán Miklós atya is belátta!!! Alleluja!

Unknown írta...

A sümegi misék nem elsősorban Balázs atya városi tisztelőire, hanem az engesztelő napok híveire lesz hatása, mert lehetőséget ad, hogy közvetlenül megismerjék a régi rítust. Ez pedig gondolom egy részben cserélődő, hatásában pedig az egész Dunántúlt elérő nép.

Névtelen írta...

Beer Miklós püspök úr lelkében valami változás történt, jó irányban. Egy katarzis.

Névtelen írta...

A váci megyéspüspök nyilatkozata hol olvasható?