2010. január 4.


A 2010-ES ÜNNEPHIRDETÉS LATIN—MAGYAR VÁLTOZATA

A vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó, különleges szertartások egyike, hogy a szentmisében az evangélium után, ünnepélyes, az Exsultetre emlékeztető prefációtónuson kihirdettetik az adott évre eső mozgó ünnepek időpontja. Az ünnephirdetés a Pontificale Romanum harmadik, az évkör rendhagyó szertartásait közlő részének első fejezete, de székesegyházi környzeten kívül is szokásban volt (elhagyva természetesen az éves egyházmegyei zsinat időpontjának bejelentését). Kevesen tudják, hogy a liturgikus reformok sem szüntették meg kifejezetten, így vízkeresztkor mint a polgári év első parancsolt ünnepén, illetve újévkor vagy a Szilveszter-napi hálaadás keretében mindmáig megszólalhatna. (Nem szokott...) A rítusnak mély vallástörténeti gyökere van: az idő tagolását, az idők megkülönböztetését és jelölését már a pogányok is gyakran tekintették papi kiváltságnak, így például a rómaiaknál a király, majd a köztársaság korában annak kultikus képviselője, a rex sacrorum feladata volt az egész népre vonatkozó, kultikus értelemben megkülönböztetett napok, az ún. feriae publicae kihirdetése.

Vízkeresztre készülve idén átírtuk és a 2010. esztendőre alkalmaztuk a Pontificale Romanum megfelelő fejezetének rubrikáit, szövegét és dallamát, és elkészítettük a szertartás teljes magyar kiadását is az Éneklő Egyház népénektárban közölt szöveg szerint, de az eredeti dallamra alkalmazva (a népénektár ugyanis egyszerű olvasmánytónushoz igazítja a szöveget). A dokumentum innen tölthető le. Ez utóbbin mindössze annyit módosítottunk, hogy a reformált liturgiára tervezett szövegben helyreállítottuk a hetvenedvasárnapra vonatkozó mondatot. Az ünnephirdetés dallamát és latin szövegét is meghallgathatják ezen a helyen. Kérjük olvasóinkat, hogy hívják föl az anyagra mindazok figyelmét, akik esetleg szívesen élnének vele.

Vízkereszt másik különleges rítusára, a vízszentelésre emlékeztetve kérjük azokat a híveket, akik részt kívánnak venni a szerdai szentmisén (a hagyományos rítust követőkre nézve parancsolt ünnepről van szó!), hogy hozzanak magukkal a szenteltvíz hazavitelére alkalmas üvegeket, edényeket.

Nincsenek megjegyzések: