2010. január 6.

ELŐREJELZÉS A 2010. ÉV SZERTARTÁSAIRÓL

Az ünnephirdetés szokásához kapcsolódva immár hagyományosan mi is vízkeresztkor hirdetjük meg az új naptári évben esedékes, nyilvános szertartásainkat. Ünnepélyes virrasztó zsolozsmákat rendszerint az adott ünnep előestéjén tartunk, ha másként nem jelezzük, Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály-templomban, a téli időszakban este 7, a nyári időszakban este 8 órai kezdettel. Három esetben az ünnephez képest késve, pótlólag vagyunk kénytelenek elimádkozni a napi offíciumot. A matutínumokon való részvétel a káptalan rendes tagjaira nézve kötelező, ezért kérjük, hogy ezeket az alkalmakat további elfoglaltságaik tervezésekor vegyék tekintetbe.
január 9. szombat: Pótvízkereszti matutínum
január 30. szombat: Hetvenedvasárnapi matutínum
február 20. szombat: Nagyböjti matutínum
március 31. szerda: Nagycsütörtöki matutínum
április 10. szombat: Póthúsvéti matutínum
május 12. szerda: Áldozócsütörtöki matutínum
május 22. szombat: Pünkösdi matutínum
június 23. szerda: Szentivánéji matutínum
szeptember 28. kedd: Szent Mihály-napi matutínum
november 13. szombat: Egyháznapi matutínum
november 27. szombat: Ádventi matutínum
december 30. csütörtök: Pótkarácsonyi matutínum

Idén először hosszabb távra is tudunk tervezni, így közzétesszük a nem vasárnapra eső ünnepeken celebrált szentmiséink tervezett időpontját is. A jelzett ünnepek némelyike a hagyományos liturgikus fegyelmet következetesen vállaló hívek szempontjából parancsolt ünnep, így ilyenkor szentmisét hallgatniuk kötelező. Reméljük ugyanakkor, hogy a hétköznapra eső szentmisék látogatása nem puszta kötelességteljesítés, hanem örömteli lehetőség ezeknek a sokszor méltatlanul háttérbe szorult napoknak méltó megülésére. Ezeket a szentmiséket munkanapokon lehetőség szerint szintén a Szent Mihály-templomban, este fél 7 órai kezdettel végezzük, míg az állami szünnapokra eső ünnepeken a vasárnapi miserend érvényesül a Belvárosi Templomban.
január 1. péntek: Kiskarácsony
január 6. szerda: Vízkereszt
február 2. hétfő: Gyertyaszentelő Boldogasszony
február 17. szerda: Hamvazószerda
március 19. péntek: Szent József
március 25. csütörtök: Gyümölcsoltó Boldogasszony
április 5. hétfő: Húsvéthétfő
május 13. csütörtök: Áldozócsütörtök
május 24. hétfő: Pünkösdhétfő
június 3. csütörtök: Úrnapja
június 24. csütörtök: Szent Iván
június 29. kedd: Szent Péter és Pál
augusztus 20. péntek: Szent István
szeptember 8. szerda: Kisboldogasszony
szeptember 29. szerda: Szent Mihály
november 1. hétfő: Mindenszentek
november 2. kedd: Halottak Napja
december 8. szerda: Szeplőtelen Fogantatás
december 25. szombat: Karácsony

Ebben az évben részben adottnak látszanak a körülmények, hogy végre a nagyheti szent háromnap szertartásait is elvégezzük. Erre vonatkozóan végleges információkkal még nem szolgálhatunk. Ha minden a reményeinknek megfelelően alakul, az alábbi időpontokra lehet számítani:
április 1. csütörtök: Nagycsütörtök
április 2. péntek: Nagypéntek
április 3. szombat: Nagyszombat

Végül nagy örömmel hirdetjük, hogy április 10-én, fehérszombaton Szentkútra, a Nemzeti Kegyhelyre vezetünk zarándoklatot, ahol a 11 órai nagymisét Excellenciás és Főtisztelendő Varga Lajos váci segédpüspök úr a hagyományos római rítus ünnepélyes pontifikális formájában mutatja be majd a Szent Mihály Laikus Káptalan segédletével. E történelmi jelentőségű alkalommal szép lenne, ha az ősi liturgiának elkötelezett vagy azt támogató hívek országhatáron innen- és túlról minél nagyobb számban gyűlnének össze. Ugyanitt és még ezen a napon tartjuk majd meg a föntebb jelzett, póthúsvéti matutínumot is.