2010. szeptember 26.

SZENT MIHÁLY-NAPI MATUTÍNUM
ÉS SZENTMISE

Kedden, szeptember 28-án este 8 órai kezdettel tartunk ünnepélyes virrasztó zsolozsmát Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály-templomban. Az énekpróba 7 órakor kezdődik, a karban szolgálókat legalább fél órával a matutínum kezdete előtt várjuk. A füzetet szokás szerint meg lehet vásárolni a helyszínen 300 Ft-ért. Másnap, 29-én szerdán este fél 7 órai kezdettel mutatunk be énekelt szentmisét a mennyei seregek fejedelme tiszteletére a Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnájában. Szent Mihály napja szeptember meghatározó ünnepe, amelyről a hónap régi magyar nevét is kapta. A római keresztények ehhez viszonyítva számozták az őszi vasárnapokat, de az őszi napforduló és a zsidó nagyünnepek közelsége miatt kozmikus és üdvtörténeti jelentősége is kiemelkedő. Szent Mihályt egyszersmind úgy tiszteljük, mint a káptalan és az egész hagyományos liturgia pártfogóját, védelmezőnket a küzdelemben és mint legfőbb liturgust, aki arany tömjénezővel áll a mennyei oltár jobbja felől, és aki a mennyei karok dicsőítő énekét irányítja.

Nincsenek megjegyzések: