2010. november 28.


ÁDVENTI ÚJDONSÁGOK

Ma először tartottuk vasárnapi szentmisénket az új, déli 12 órai időpontban. A Belvárosi Templomban negyedszer elkezdett egyházi évet néhány további változtatás kísérte. Tekintettel arra, hogy a szertartásokon részt vevő hívek száma örvendetesen növekszik, és újabban többen foglalnak helyet a templom hátsó, barokk szakaszában is, az oltárról a továbbiakban nem távolítjuk el a mikrofont, a szentleckéhez és a prédikációhoz pedig hordozható mikrofont fogunk használni. Noha kétségtelenül számos előnye van a természetesebb, hangerősítés nélküli megoldásnak is, a nagy és tagolt templomtér szükségessé tette ezt a már többek által kért újítást.

További módosulás, hogy a mai szentmisén új ordináriumtételek szólaltak meg: a XVII. gregorián mise Sanctus és Agnus Dei tétele. Mindeddig a Missa mundi néven összefoglalt, ősi és egyszerű ordinárium-ciklust részesítettük előnyben, amely kétségtelenül a római mise legeredetibb zenei rétegét képviseli és szoros összefüggésben áll a mise egyéb recitatív dallamaival, mindenekelőtt a prefáció és a Miatyánk tónusával. Három év után azonban — és szintén többek kérésének engedve — elérkezettnek láttuk az időt, hogy néhány további, későbbi, de értékes tétel megtanulásával tegyük árnyaltabbá gyakorlatunkat. Tekintettel arra, hogy az előkészületi és ünnepi időszakokban a Kyriét a néphagyományból ismert, tropizált változataiban használjuk, a Gloriát és a Credót pedig terjedelmük miatt nem célszerű idő előtt megváltoztatni (az előbbi a böjti időszakokban eleve elmarad), a zeneileg összetartozó Sanctus-Agnus tételpáron kezdtük az anyag bővítését (ezek a mise terjedelmét sem növelik, hiszen csöndes papi imákkal egyidejűleg szólalnak meg). A XVII. misét a római kiadványok ádventi és nagyböjti vasárnapokra ajánlják: a következő vasárnapokon tehát, majd a nagyböjtben ismét módunk lesz vele közelebbről megismerkedni. Az előző héten sajnálatos módon nem jutott idő az ádventi népénekes lapok összeállítására és kinyomtatására, amelyek az új ordináriumtételeket is tartalmazták volna. Reméljük, hogy a jövő vasárnapra pótolhatjuk ezt a hiányosságot.

Végül örömmel hívjuk föl a figyelmet az egyházi év kezdetén fölavatott, új oltárgyertyáinkra. Ezeket a káptalan lelki összetartozásának jeléül a magyarszéki Kármel gyertyaöntő műhelyében öntötte nekünk Zsófia nővér, aki bár a jobbik részt választotta, nem szűnt meg a káptalan tagjának lenni, és imádságos támogatása mellett most e gyertyákban testesítette meg szeretetét irántunk.

Nincsenek megjegyzések: