2010. november 4.

BÚCSÚ MARTIN JUDITTÓL

Az igaz pedig, ha a haláltól hirtelen megelőztetik is, nyugodalomban lészen. Mert nem a hosszú ideig való, sem az esztendők számával megmérettetett vénség becsületes, hanem az ember értelme az ősz haj, és a vénség ideje a makula nélkül való élet. Aki az Istennél kedves, szerelmetessé lett, a bűnösök között élvén elvitetett. Elragadtatott, hogy a gonoszság el ne változtatná az ő értelmét, vagy hogy a tettetés meg ne csalná az ő lelkét. [...] Rövid időben vége lévén, sok időket töltött be: mert kedves volt az Istennek az ő lelke, azért sietett őtet kivinni a hamisságok közül. A népek pedig látták, és nem értették... (Bölcsesség könyve 4, 7—14)

Megrendülve tudatom, hogy feleségem, Martin Judit, három kisgyermek édesanyja, a laikus káptalan tagja, a gödöllői premontrei gimnázium latintanára harmincharmadik életévében, Mindenszentek éjszakáján agyvérzés következtében hirtelen meghalt a kistarcsai kórházban. Gyászszertartását és temetését a jövő pénteken tartjuk Gödöllőn.

F.M.

Nincsenek megjegyzések: