2011. április 25.

VALE ATQUE AVE

Az elmúlt hetekben többen észrevehették, hogy Nényei Sára, akit tavaly szeptemberben búcsúztattunk el (ld. korábbi bejegyzésünket), újra közöttünk van. Hogy a bizonytalanságnak és a találgatásoknak elejét vegyük, az ő jóváhagyásával közöljük: hazatérése végleges. A barroux-i bencés monostorban töltött hét hónapnyi jelöltidő után elöljárója úgy ítélte, hogy — bár a kolostori élethez jól alkalmazkodott és állhatatosságának számos jelét adta — hivatása nem a monasztikus szerzeteséletre szól. Sára az apátnő döntésében a Gondviselés irányítását látva kezd most új életet itthon, továbbra is őrizve az értékes kapcsolatot a barroux-i szerzetesnővérekkel és testvérekkel. Közösségünk eddigi támogatásáért hálásan kéri további imáinkat, és vallja, hogy személyes története semmit nem kisebbít a szigorúan Istennek ajánlott élet értékén és értelmén.

Nincsenek megjegyzések: