2011. május 2.


ISMÉT ZARÁNDOKLAT ÉS FŐPAPI SZENTMISE SZENTKÚTON

Tavaly hagyományteremtő szándékkal tartottuk meg a régi római rítushoz kötődő hívek zarándoklatát nemzeti kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra, amelynek csúcspontja az Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr által pontifikált ünnepélyes szentmise volt (történelmi jelentőségű eseményről volt szó, hiszen a liturgikus reform óta első ízben celebrált magyar püspök magyar területen, magyar hívek számára ünnepélyes pontifikális formában szentmisét). A tavalyi emlékezetes, felemelő és kegyelmekben gazdag zarándoklat után tehát Fr. Kálmán Peregrin OFM kegyhelyigazgató úr támogatása mellett elhatároztuk, hogy évente elzarándoklunk Szentkútra, és a zarándoklatot lehetőleg minden évben pontifikális szentmisével ünnepeljük meg, amelybe Varga Lajos püspök úr is szívesen beleegyezett.

Idei zarándoklatunkat május 14-én, szombaton tartjuk, amelynek keretében 11 órakor kerül majd sor a Varga Lajos püspök úr által bemutatott ünnepélyes főpapi szentmisére.

A kegyhelyre idén is különbusszal mennénk, amely szombat reggel indulna Budapestről. A zarándoklat programja a tavalyihoz hasonlóan alakul majd:

7.45: A Budapestről autóbusszal induló zarándokoknak találkozó a Hősök terén, a Szépművészeti Múzeum előtt, utazás Kányáspusztáig, közben imádságos-énekes ájtatosság (húsvéti és máriás énekek, rózsafüzér, fölkészülés a szentmisére).
9.30: Kányáspusztán zarándokok fogadása, onnan (jó idő esetén) gyalogos bevonulás (kb. másfél kilométer, de azokat, akik nem tudnak gyalogolni, a busz továbbviszi Szentkútra), Szentkúton megérkezés, szenteltvízhintés, búcsúfeltételek kihirdetése, beköszönő ima a kegytemplomban, gyónási lehetőség.
10.45: Magyar nyelvű tercia (délelőtti zsolozsma) éneklése a gyülekezettel, miközben a püspök úr a sekrestyében beöltözik.
11.00: Pontifikális nagymise (a szertartás követéséhez és az énekbe való bekapcsolódáshoz füzetet nyomtatunk).
14.00: Ebédszünet (a zarándokok mindenképpen hozzanak magukkal hideg élelmet, mert a kegyhelyen nincs vásárlási és étkezési lehetőség).
15.00: Magányos imádság, lehetőség kötetlen beszélgetésre, sétára.
16.30: A budapesti buszos zarándokok indulása hazafelé, várható érkezés a Hősök terére kb. 18 órakor.

A mise utáni (délutáni) program még némiképp módosulhat, valamint rossz idő esetén (mint tavaly) a busz egészen a kegyhelyig viszi a zarándokokat. A meggyengült kegyoltár restaurálásának munkálatai miatt a kegyképet jelenleg nem a szentélyben, hanem egy külön helyen helyezték el, így a hagyományos oltárkörüljárás idén nem lehetséges, a kegyképhez azonban természetesen ideiglenes helyén is el lehet zarándokolni.

Örülnénk, ha mindazok, akik országszerte kötődnek a liturgia hagyományos formájához, minél nagyobb számban részt tudnának venni a zarándolaton.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat jelezzék a következő e-mail címen:
k i s s b e r t a l a n @ a l t a r t . h u
vagy a most vasárnapi szentmise után a sekrestyében.

Kérjük továbbá, hogy a jelentkezést legkésőbb MÁJUS 8-ig jelezzék, hogy az autóbuszt le tudjuk foglalni. Ugyancsak kérjük, hogy a nyomtatandó füzetek számának megállapítása érdekében azok is jelentkezzenek, akik esetleg nem autóbusszal, hanem külön úton szeretnének érkezni a zarándoklatra.


Tele busz esetén az útiköltség fejenként 1600 Ft/fő, kevesebb résztvevő esetén az összeg magasabb (végleges információt a jelentkezés lezárultával tudunk nyújtani az útiköltségről).

A tavalyi zarándoklat hirdetésében olvasható Földváry Miklós Istvánnak a pontifikális mise jelentőségéről a Szentkút c. újságban megjelent írása. A tavalyi zarándoklatról készült képes beszámolónk itt, itt és itt találhatók.

Nincsenek megjegyzések: