2011. november 7.


KÖNYVBEMUTATÓ ÉS ELŐADÁS A LITURGIA MAI HELYZETÉRŐL

A hét második felében hazánkba érkezik Don Nicola Bux, XVI. Benedek pápa liturgikus reformjának egyik legaktívabb képviselője és népszerűsítője, hogy előadást tartson két újonnan megjelent könyvének bemutatóján, amelyet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gyakorlati Teológia Tanszéke rendez 2011 november 11-én, pénteken 17 órakor a főiskola dísztermében. Ezenkívül Don Bux magánmisét is celebrál a római rítus rendkívüli formájában másnap, november 12-én reggel 8 órakor a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom főoltáránál.

Mindkét alkalom kivételes jelentőségű, ezért örömmel hirdetjük őket, és reméljük, hogy minél többen részt tudnak venni rajtuk. Ennek érdekében röviden bemutatjuk a szerzőt és most megjelenő műveit.


A szerzőről

Don Nicola Bux a Bari-Bitontói Főegyházmegye papja, Bari városában a S. Giuseppe-templom igazgatója, az ottani Ökumenikus Teológiai Intézetben az összehasonlító liturgia, az Apuliai Teológiai Karon pedig a szenteségteológia professzora. 1947-ben született Bariban. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, 1975-ben szentelték pappá. Ezután Jeruzsálemben folytatott kutatásokat az Ecumenical Institute és a Studium Biblicum Franciscanum keretében. Tanított a jeruzsálemi Studio Teologico S. Salvatore intézetben és a római Szent Anzelm Egyetem Pápai Liturgikus Intézetében. Hosszabb időt töltött a kelet-európai ortodox és a közel-keletei iszlám országokban, 1989-ben pedig Franco Cardini történész professzorral és David M. Jaeger OFM atyával együtt alapítója volt a Europe—Near East Center nevű nemzetközi kutatóintézetnek.

Don Bux a kutatás és a tanítás mellett évtizedek óta igen aktívan részt vesz az olasz egyház és teológia életében. Egyházmegyéjében és az apuliai régióban sokat fáradozott a liturgia, az egyházzene és az egyházművészet zsinat utáni megújításán, többek között Don Lugi Giussanival, a Comunione e Liberazione mozgalom alapítójával együttműködésben. Ennél is fontosabb azonban, hogy régi kollégája és személyes barátja Joseph Ratzinger bíborosnak — egyrészt mint az általa alapított Communio folyóirat tudományos tanácsadója, másrészt mint a Római Kúria számos intézményének munkatársa. Don Bux jelenleg négy vatikáni dikasztériumban tölt be konzultori állást: a Hittani Kongregációban és a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjában, ahová még II. János Pál állította őt, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregációban és a Pápai Liturgikus Ünneplések Hivatalában, ahová már XVI. Benedek nevezte ki.


Ebbéli minőségében Don Bux számos előadást tartott és interjút adott a liturgia gyakorlati kérdéseiről, különös tekintettel a 2007 óta rendkívüli formaként elismert hagyományos római rítusra. A Szent Mihály Laikus Káptalan tagjai 2006-ban ismerkedtek meg vele személyesen, amikor Dobszay László kíséretében részt vettek az oxfordi CIEL konferencián (l. a fenti képet). Nagy örömmel üdvözöljük tehát Magyarországon, ahol a Szentatya liturgikus reformjának vetése egyelőre még alig hozott valamicske termést. Reméljük, hogy Bux atya látogatása legalább Budapesten felszántja némileg a fagyos talajt, és kellő alapokat teremt a pápai tanítás és liturgikus gyakorlat befogadásához.


A művekről

A magyar fordításban most megjelenő két kis könyvet Don Bux az olasz Piemme kiadónál publikálta. Az előszót mindkettőhöz Vittorio Messori írta, akit a magyar olvasó is jól ismerhet a Joseph Ratzinger bíborossal és II. János Pál pápával készített interjúköteteiről.


Az első kötet, a La riforma di Benedetto XVI [„XVI. Benedek reformja”] 2008-ban, egy évvel a Summorum Pontificum motu proprio után látott napvilágot, és részben az ennek nyomán keltett polémiákra ad választ. A könyv témája XVI. Benedek pápa reformja, amelynek egyik kiemelt területe a szent liturgia. A szerző hiteles módon adja elő és kommentálja a Szentatya gyakran félreértelmezett szándékát a régi római rítus felszabadításával kapcsolatban, amely nem nosztalgikus visszalépés egy letűnt kor világába, hanem a szükséges egyensúly megteremtését célozza hagyomány és újítás között.

A másik munka, a 2010-ben kiadott Come andare a messa e non perdere la fede [„Hogy menjünk úgy misére, hogy ne veszítsük el a hitet”] — amint provokatív címe is mutatja — gyakorlati szempontból közelít az Egyház mai kulcskérdéséhez: a liturgia és a hit kapcsolatához. Ebben a könyvben Don Bux az általa kitűnően ismert keleti liturgiák fényében mutatja be a szentmisét a római rítus mindkét formájában, s a történelmi, teológiai és lelkiségi vonatkozások feltárásával segíti hozzá az olvasót, hogy képes legyen ráismerni az Egyház egyazon hitére a szentmise-ünneplések megannyi formájában.

Nincsenek megjegyzések: