2011. november 19.


ÚJRA RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK A PROPRIUMLAPOK

A vasárnap déli szentmisék növekvő látogatottsága miatt néhány hónapja be kellett látnunk, hogy a magyar proprium énekeit és a népénekeket többé nem tudjuk az eddigi módon, azaz fénymásolt lapokon a hívek kezébe adni. A könnyű fénymásolatok könnyen leesnek, elkallódnak, rendszeres sokszorosításuk, kiosztásuk és rendben tartásuk pedig értelmetlenül sok pénzt, időt és figyelmet követel.

A népénekanyag rendelkezésre bocsátását a Kancionále megszerkesztésével kívántuk megoldani. A kiadvány bevált és népszerűnek bizonyult, olyannyira, hogy már utánnyomására volt szükség. A második, változatlan lenyomat a most következő vasárnaptól további 50 példányban lesz megtalálható a padokban, illetve az erre szolgáló asztalkán vagy széken, másik 50 példány pedig a sekrestyében vásárolható meg az eddigi, 1500 Ft-os áron. A Kancionále használatát megkönnyítendő folyamatban van két énekszámmutató tábla készítése (a gótikus, illetve a barokk templomrésznek), hogy a hívek a mise alatt is könnyen kikereshessék a soron következő népénekeket.

A hétről-hétre változó magyar proprium kiosztása nagyobb kihívást jelentett, hiszen az év minden vasár- és ünnepnapjára más introitus- és kommúnióantifóna, graduále- és offertóriumválasz kinyomtatását igényelte. A problémán a tételek forrását jelentő Graduale Hungaricum árusításával próbáltunk segíteni. A kötet minden példánya elkelt, ami mutatta a hívek elvi támogatását és érdeklődését, de a tapasztalat szerint a szertartásokra szinte senki nem hozta magával. Ezért úgy döntöttünk, hogy a magyar propriumot mostantól kezdve keményített kártyákon (300 grammos műnyomó papíron, A5-ös fomátumban), hetente 100–100 példányban a hívek kezébe adjuk. Az időtálló megoldás feltétele, hogy a kártyákat megőrizzék és a szentmisék után hiánytalan számban a padokban hagyják.

A Kancionále és a propriumlapok megszerkesztése és kinyomtatása, valamint az énekszámmutató táblák elkészítése komoly anyagi és szellemi áldozat a káptalan és segítői részéről. Kérjük, hogy méltányolják ezt a befektetést az oldalsávban feltüntetett bankszámlára küldött adományaikkal, és mindenekelőtt azzal, hogy énekükkel bekapcsolódnak a szentmisébe. Aki énekel, kétszeresen imádkozik, amint Szent Ágoston mondja, a propriumlapok pedig X. Szent Pius pápa tételének gyakorlati megvalósulásához segítenek hozzá: Ne a misén énekeljünk, hanem magát a misét énekeljük!

Nincsenek megjegyzések: