2013. május 15.

Pünkösdi szertartásaink

A tanítványok köre a Szentlélek kiáradásakor, középen Mária
az S-iniciále (Spiritus) ábrázolásán (Mátyás-graduále, XV. sz.)
Urunk mennybemenetelének (ascensio Domini) nyolcada után a Szentlélek eljövetelét (Pentecostes) ünnepeljük, mégpedig három egymást követő szakaszban és napon:
  • 2013. május 18-án, szombaton 17 órakor kezdődik a vigíliaszertartás, mely alapvetően a nagyszombati vigília ismétlése, majd a szentmise, ezt követően pedig (19 óra  körül) egynokturnusos ünnepi virrasztó zsolozsma következik (anyaga letölthető a Gloria.tv honlapjáról). Helyszín a Váci utcai Szent Mihály-templom, a szertartás várhatóan 21 óra 30 körül ér véget;
  • 2013. május 19-én, pünkösdvasárnap a szokott időben, déli 12 órakor lesz az ünnepi mise a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (Március 15. tér);  
  • 2013. május 20-án, pünkösdhétfőn ugyancsak délben, 12 órakor kezdődik a mise, helyszíne szintén belvárosi Nagyboldogasszony-templom.

Az esemény Facebook-oldala