2007. november 11.


ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM: HABEMUS MISSAM!

Kedveseim! Hosszú templomkeresési kálváriánk során ma reggel (vasárnap, november 11.) felkerestem a pesti Belvárosi Plébániatemplom plébánosát Ft. Osztie Zoltánt. Hosszas és alapos kikérdezésem, az én személyes életpályám és jelenlegi helyzetem, valamint káptalani közösségünk múltjának és jelenének részletes megismerése után úgy döntött, hogy meghatározatlan időre minden vasárnap rendelkezésünkre bocsátja templomát délután 3-tól 5 óráig. A misék jövő vasárnap (november 18-án) kezdődnek délután fél 4-kor, és december végéig be vannak írva a plébániai naptárba. Egyedül ádvent II. vasárnapján (december 9.) nem lehet misénk, mivel egész délután egy zenekari misére próbálnak, de kárpótlásul előtte való szombaton, december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén lehet esti misénk, sőt karácsony napján is délután fél 4-kor. Ez volt az egyetlen lehetséges időpont, mivel 17 órakor kezdődik a vesperás énekpróbája, utána meg esti mise van 18 órakor. Az asszisztenciát és az éneket nekünk kell biztosítani, viszont minden liturgikus kellék a sekrestyéből rendelkezésünkre áll. Maga a plébános is jelen lesz miséinken, mivel segítségemmel meg akarja tanulni a rítust. Arra is hajlandó, hogy szabadságom vagy betegségem idején helyettesítsen (természetesen csak miután már kellően elsajátította a celebráció csínját-bínját). Úgy érzem, nemcsak engedélyezi, de támogatja is ügyünket, kifejezte, hogy tartja majd értünk a hátát a biztosan várható papi és főpapi ellenreakciókkal szemben. Természetesen viszonzásként elvárja tőlünk, hogy plébánosi tekintélyét tiszteletben tartsuk, vendégként, és ne "felszabadítóként" viselkedjünk, és mindezért személyesen engem tart felelősnek. További jó hír az, hogy a teljes persely a miénk: ebből lehet fedezni Bécsből való hazautazásom költségeit, a templom villany-, ostya-, bor-, gyertya- és tömjénköltségeit, valamint (ha még marad pénz) a káptalan többi felmerülő kiadását. A benzinem költségei kapcsán megjegyzem, hogy az FSSP német részlege csak kezdetben hajlandó fizetni a kilométerpénzt (500 km, azaz egy tank minden hétvégére + autópálya-matrica: kb. 10 000 Ft). Ezt én saját forrásaimból nem tudom biztosítani, ezért szorulok a hívek adományaira. Ígérem, hogy azokat semmi más magáncélra nem fordítjuk. További feladatunk elsősorban a dolog hirdetése minél szélesebb körben. Én holnap felkeresem Tárnoki Andrást, a Keresztény Élet újságíróját, aki krisztinavárosi misénk után felajánlotta segítségét a további misék lapjában történő hirdetéséhez. Ti is mozgassatok meg minden követ, hogy a hír elterjedjen! Másik feladatunk az, hogy a miséken biztosítsunk legalább minimális asszisztenciát (minimum egy, de inkább három ministráns), és énekesi szolgálatot. Szeretném, ha ezek a misék mindig énekesek lennének, kb. havonta egyszer pedig sollemnis formában történnének a lehetőségek szerint. Erre most már az időkeret és a templomi kellékek adva vannak. Végül mindenkinek köszönet az eddigi fáradozásáért és imáiért. Isten kegyelméből megadatott ez a fontos eredmény, egy újabb mérföldkő a célunk felé vezető úton, amely egy saját templom megszerzése teljeskörű liturgikus és szentségi élettel, a közösség teljes jogi elismerésével.

Ervin atya

3 megjegyzés:

Főministráns írta...

Istennek legyen hála!

Névtelen írta...

A.M.D.G.

Parsifal írta...

Deo gratias!