2009. július 31.

BÚCSÚ FEHÉR JUDITTÓL

Simile est regnum caelorum thesauro abscondito in agro, quem qui invenit homo, abscondit, et prae gaudio illius vadit, et vendit universa, quae habet, et emit agrum illum. (Mt 13, 44)

Július 12-én, a pünkösd utáni 6. vasárnap elbúcsúztunk Fehér Judittól, a Szent Mihály Laikus Káptalan alapító tagjától, meghatározó egyéniségétől, hűséges előénekesétől és szkólájának vezetőjétől, aki holnaptól a sarutlan kármelita nővérek magyarszéki kolostorában kezdi meg jelöltidejét. Távozása alapjaiban rendíti meg közösségi és szertartási életünket, mégis hisszük, hogy amit vele elvesztünk, sokszorosan visszanyerjük általa a szentek egyességében, hiszen a Kármel életeszménye a szemlélődő szerzetesek közt is kiváltságos módon az, hogy az ott élők az Egyház nagy szükségleteiért ajánlják föl imádságukat és életáldozatukat. E szükségletek közt pedig biztosan nem utolsó helyen van a XXI. század liturgiájának, hitének és lelkületének hagyományos szellemben való megújulása. Szeretett nővérünkre, barátunkra, munkatársunkra alább szakmai önéletrajzából vett részlettel emlékezünk, amely természetesen csak eddigi pályájának felszínét érinti. Kérjük szerzetesi életére Ő Szent Felsége áldását, és hogy gondviselő jóságával töltse be a hiányt, amelyet szolgálója maga mögött hagy!

FEHÉR JUDIT (szül. Debrecen 1973) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte meg a középiskolai énektanár, karvezető, zeneelmélettanár, valamint az egyházzenész diplomát 1999-ben.
1995 óta énekel a Dobszay László és Szendrei Janka által vezetett Schola Hungarica együttesben. Több mint tizenöt CD felvételen, számos külföldi koncerten szerepelt Angliában, Németországban, Olaszországban, Belgiumban, Luxemburgban és Libanonban.
1998 és 2003 között az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola énektanára volt. Három évig kántori feladatokat látott el az érdi Kármelhegyi Boldogasszony-templomban. Ugyanitt megalapította és két évig vezette a templom szkóláját. Zenei tevékenységei közé tartozott a Szent István Bazilika vesperásain három évig heti rendszerességgel végzett orgonálás és a Belvárosi Főplébániatemplomban két évig folyó esztergomi zsolozsmán hetente teljesített előénekesi szolgálat. 2001 óta a Mezei János és Bubnó Tamás művészeti vezetésével működő Budapesti Énekes Iskola tanára és koncertegyüttesének rendszeresen fellépő tagja. Énekes tanítványainak karnagyaként az Avilai Nagy Szent Teréz-templom és a Belvárosi Főplébániatemplom liturgikus alkalmainak rendszeres résztvevője. 2003-tól 2006-ig a Belvárosi Ferences Templom Capella Mariana szkólájának vezetőjeként a vasár- és ünnepnapi misék, illetve vesperások gregorián énekanyaggal való ellátása mellett polifon művek liturgikus megszólaltatására törekedett.
A Szent Mihály Laikus Káptalan énekvezetőjeként 2004 óta működik közre a középkori Esztergom liturgikus szokása szerint ünnepelt virrasztó zsolozsmákon. Ugyanezen közösség tevékenységének bővülésével 2006-tól a havi, 2007-től a heti rendszerességgel megtartott hagyományos vagy tridenti rítusú szentmiséken megszólaló liturgikus zene irányítója.
2003-tól 2008-ig fiatal kutatóként, illetve megbízott kutatóként dolgozott az MTA Zenetudományi Intézete Régi Zenetörténeti Osztályán, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája LFZE Egyházzenei Kutatócsoportjában és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
Egyházzenei mesterdoktori (DLA) vizsgája részeként a szóbeli szigorlatot Dobszay László, Czagány Zsuzsa és Katus László előtt tette le 2005. március 1-jén. Témái: I. Gregorián, II. Magyar zenetörténet, III. A domonkos rend középkori története.
2005. május 10-én a Belvárosi Ferences Templomban Mennybemenetel ünnepének második vesperása keretében a Schola Cantorum Budapestiensis-t (művészeti vezetők: Bubnó Tamás és Mezei János) és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból alakult együttest vezényelte. A XIII. századi Esztergomi breviarium notatumból és a Budai pszaltériumból vett gregorián tételeket reneszánsz polifon művek és négyszólamú zsoltárharmonizációk egészítették ki. Orgonán közreműködött Deákné Kecskés Mónika.
Disszertációját "Himnuszok dallamválasztása a domonkos és a német lovagrendi liturgiában" címmel (témavezető: Szendrei Janka) 2005. május 12-én a Zene­aka­dé­mi­án summa cum laude minősítéssel védte meg, opponensei Madas Edit és Dobszay László, a bizottság elnöke Komlós Katalin vol­tak.

4 megjegyzés:

Mirjam írta...

A szkóla éneke gyönyörű szép. Érződött, hogy ilyen drága tiszta lélek vezette.

Névtelen írta...

Sokszor gyönyörködtünk Judit hangjában, de ha Isten a szerzetesi életre szólitotta, akkor nagyon jó helyre került. Isten áldását kérem Juditra! Renszeresen olvasom a karmeliták honlapját.

Névtelen írta...

"Rászedtél Uram, és hagytam, hogy rászedj" (Jer.2o,7)

Névtelen írta...

Juditnak, a kicsi filigrán termetü lánynak, különös kisugárzása van. Olyan aranyszinü. És ez a szentek kisugárzása.