2009. július 15.

PÉNZÜGYI JELENTÉS

Kedves káptalani tagok, pártolóink, jótevőink, támogatóink!

A Szent Mihály Laikus Káptalan 2006 vége óta rendelkezik közös anyagi alappal, amelyből a közösség liturgikus célú és logisztikai kiadásait fedezi, és amelyet hosszabb távon saját templom felszerelésére és fenntartására gyűjt. Mivel a káptalani kassza az utóbbi mintegy másfél évben jelentősebb összegekhez jutott egyrészt a perselyezésből, másrészt a hívek, pártoló tagok és más támogatók jótékonyságából, harmadrészt a rendes tagok éves tagdíjából, jónak látjuk költségvetésünk vázlatos ismertetését, hogy a kedves hívek is lássák, mire szánják a pénzüket. Mint újonnan megválasztott vagyonfelelős, nem tudok teljes mértékben részletes képet adni a visszamenőleges könyvelésről, ezért csak nagyságrendileg sorolom fel az elmúlt két és fél év bevételeinek és kiadásának tételeit.

2007-ben mintegy 190e forint folyt be tagsági díjból, 60e forint nevesíthető támogatóktól és 120e forint névtelen adományozóktól, továbbá 110e forint a 2007 novembere végén rendszeresen megkezdődött szentmisék perselyezéséből. Ugyanebben az évben 130e forintot fizettünk Ervin atya útiköltségére, 120e forintot a liturgikus öltözetek anyagára és varratására és további 30e forintot egyéb apróbb kiadásokra, úgymint tömjén, gyertyák, hirdetés, templomhasználat. Az egyenlegünk így 2007 végén nem egészen 200e forint volt.

2008-ban a tagdíjak 180e forintot tettek ki, egyéb adományok pedig 160e forintot. Az egész éves perselyezésből 550e forint folyt be. Voltak banki költségeink, alig több mint 4e forint, benzin- és útiköltség 170e forint, valamint anyagköltségek (gyertyák, tömjén, szén, oltárterítő, fénymásolás, további ruhavarratás) 70e forint értékben. Legnagyobb kiadásunkat a továbbra is készülőfélben levő mestermű, az éneklőszék (faragott előénekesi pulpitus) anyagköltsége tette ki 336e forint értékben. Az év végi mérleg így 310e forint körül alakult.

2009 januárjától május végéig, azaz júniusig 32e forint tagdíjat kaptunk, 20e forint adományt, 190e forint perselypénzt. 70e forintért csináltattunk szórólapokat, 8e forintnyi bankköltséget és 70e forintnyi anyagköltséget (fénymásolás, könyvkötés, ruhavarratás, gyertyák, benzin) számoltunk el, továbbá 54e forint éves tagdíjat utaltunk át a Juventutem szövetségének. Az ez évi mérleg így 40e forintra jön ki.

A három év mérlegének összege ~550e forint, amely megfelel az általam Nényei Sárától május folyamán átvett összegnek.

A jelen helyzetről általánosságban elmondható, hogy május óta a bevételeink tovább növekedtek, egyrészt újabb tagdíjak befizetésével, másrészt és leginkább a megszaporodott adományokból, amelyek nemcsak pártoló tagjainktól, hanem más névtelen vagy nevesíthető támogatóktól származtak. Nekik ezúton is hálás köszönet jár: Gratias Benefactoribus! Róluk a Capitulum Generale egyik határozatának értelmében külön is megemlékezünk szentmise-felajánlás formájában és alkalomadtán egy-egy köszönő levélben.

Tényekben szólva a káptalan kasszájának tartalma így az elmúlt két hónap alatt jócskán meghaladta a 700e forintot. Ezen összeg tárolására – amint az a blogon is olvasható volt – új, kedvezőbb feltételű bankszámlát nyitottam, amely 500e forint fölött napi számítással és havonkénti jóváírással évi 9%-ot kamatozik lekötés nélkül. Pénzügyi terveim között szerepel az összeg bizonyos hányadának ennél is jóval magasabb hozamú egyéves futamidejű lekötése a közeljövőben úgy, hogy emellett a bankszámlán maradó összeg 500e forint alatt továbbra is 7,5%-os kamatot biztosít. Mivel jelentősebb kiadások ez évben nem várhatóak (pl. a benzinköltség, a ruhavarratás, a Juventutem-tagdíj gyakorlatilag megszűntek), az esetlegesen és állandó jelleggel felmerülő kisebb költségek fedezhetőek lesznek a továbbiakban befolyó tagdíjakból és adományokból. Hosszabb távon pedig gondolkodom egy folyamatos díjas befektetésen, amelynek megfontolását nehezíti a rendszeres bevételt biztosító perselypénzek megszűnése, így ez a tranzakció némi kivárást igényel, hogy lássam, mekkora összeget tudunk állandó jelleggel produkálni.

A könyvelést június eleje, az új bankszámla létrejötte óta vezetem teljes részletességgel, havonkénti kivonat készítésével, így visszamenőleg a havi lebontás éppúgy, mint a pillanatnyi egyenleg átlátható és megtekinthető a káptalan tagjai számára. Fontos megjegyzés és egyben kérésem volna, hogy mivel a befolyt összegeket nevesítve (természetesen bizalmasan), az adományok esetében napra pontosan dátumozva kezelem, a kedves hívek és adományozóink legyenek szívesek csekkes befizetés, illetve átutalás esetén feltüntetni a teljes nevüket, kivéve persze, ha személyes okokból ezt kimondottan nem szeretnék. Megjegyzem azonban, hogy köszönetet is csak így fogunk tudni mondani nekik az említett módokon. Végül szeretném kifejezni abbéli reményemet, hogy tevékenységünk továbbra is rokonszenvre, lelki és anyagi támogatásra talál a kedves hívek körében, illetve hogy működésem hosszú távon is hatékonyan szolgálja majd a káptalan pénzügyeit.

Imádságos szeretettel, tisztelettel és köszönettel:
Csontos Gergely, fidelis dispensator

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Euge, dispensator fidelis...

Névtelen írta...

Köszönjük szépen a beszámolót.