2009. július 1.


CHORALIS CONSTANTINUS 500

2009. július 5-én, a pünkösd utáni 5. vasárnapon a Corvina Consort fog szkólaként szolgálni a szokásos, fél 4 órai szentmisén a Belvárosi Főplebániatemplomban. Az együttműködésre a Choralis Constantinus 500 című sorozat keretében kerül sor, amelynek célja, hogy megszólaltassa Heinrich Isaac (Konstanz) Habsburg udvari zeneszerző XVI. századi vállalkozását, az egyházi év teljes misepropriumának polifon végigkomponálását a 2008-tól 2011-ig terjedő időszakban. Minthogy Isaac művének ihletője is a hagyományos római miseliturgia volt és alapelvünk, hogy mindannak a művészi értéknek, amelyet ez a rítus hívott életre, ugyanez a rítus ma is otthonos közege kell, hogy legyen, szívesen adtunk teret az egyébként is minőségi, kifejezetten egyházias muzsikának. Mindazonáltal továbbra is csak szertartásaink korlátozott hányadában lehet többszólamú zenére számítani: a káptalan elkötelezettje marad egyrészt a gregorián egyszólamúságnak, másrészt a gyülekezet énekes értelemben is tevékeny részvételének. A most vasárnapi szentmisén elhangzik:

Motetta – Anon.: Laudáte púeri Dóminum
Heinrich Isaac: Aspérges me (Choralis Constantinus I.)
Introitus – Heinrich Isaac: Exáudi Dómine (Choralis Constantinus I.)
Kyrie – Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II)
Gloria – Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II)
Graduale – Protéctor noster (Graduale Pataviense, fol. 32)
Alleluia – In te Dómine, sperávi (Choralis Constantinus I.)
Motetta – Josquin des Prez: In te Dómine, sperávi
Credo (ambrozián)
Offertorium – Benedícam Dómino (Graduale Pataviense, fol. 37v)
Motetta – Ludwig Senfl: Beáti omnes
Sanctus – Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II)
Agnus Dei – Heinrich Isaac: XIV. Missa Paschale (II)
Communio – Unam pétii (Choralis Constantinus I.)
Exitus – Johannes Ockeghem: Salve regína (II.)

Az énekes szolgálatot Pintér Ágnes, Pászti Károly, Kalmanovits Zoltán és Demjén András teljesíti. Szintén a Corvina Consort működik majd közre három hét múlva, július 26-án, a pünkösd utáni 8. vasárnap énekes szentmiséjén.

Nincsenek megjegyzések: