2010. június 8.

KÁRMELITA ZSOLOZSMÁK A MÁRIA RÁDIÓBAN

Június elseje óta és a hónap végéig a sarutlan kármelita nővérek magyarszéki Mindenszentek-kolostorából közvetíti a Mária Rádió a reggeli zsolozsmát minden hétköznap 5.45-től kb. 7.00-ig. Túl azon, hogy a közösséghez szoros személyes szállal kötődünk, örvendetesnek tartjuk, hogy a rádióhallgatóknak közvetve ugyan, de ismét szinte minden részletében hagyományos szerkezetű zsolozsmába van módjuk bekapcsolódni (májusban elmulasztottuk fölhívni a figyelmet a gödöllői premontreiektől közvetített hórákra). A kármelita nővérek kissé rövidített matutínumot, de teljes, ötzsoltáros laudest imádkoznak magyar nyelven, figyelemreméltó összeszedettséggel és szép, egységes hangon. Jelenlegi, a gödöllői premontreiek által kiadott könyvekre épülő gyakorlatuk a hiteles kármelita hagyomány fokozatos elsajátítását készíti elő (mindkét rítus ún. galloromán, közelebbről francia egyházmegyés gyökerekből táplálkozik, így közel állnak egymáshoz). A zsolozsmákat Budapesten és környékén az FM 94,2 MHz-es frekvencián, illetve az interneten lehet hallgatni — itt a hanganyagok archiválva is megtalálhatók.

Szintén a magyarszéki kolostor adott ki nemrégiben hangoskönyvet Avilai Szent Teréz A belső várkastély című művének részleteivel. A kiváló válogatást Harmath Andrea színművésznő olvassa föl, az egyes részletek között pedig egykori éneklőkanonisszánk, a Magyarszéken jelöltidejét töltő Fehér Judit énekel gregorián szemelvényeket. A liturgikus objektivitást és lírai személyességet tökéletesen ötvöző szólóének minden fejtegetésnél beszédesebb tanúja a terézi szemlélődés és a liturgikus imádság egymást erősítő harmóniájának. A lézerlemezt példányonként 1300 Ft-os áron (postaköltséggel együtt) lehet megrendelni a kolostor címén. A vételáron felüli adományokkal minden vásárló a kolostort támogatja. Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe!

Nincsenek megjegyzések: