2010. június 8.


KÖNYVAJÁNLÓ


Az Ecclesia Kiadónál megjelent P. Wilhelm Hausen SI: A papi életszentség Szent Péter apostol nyomán című könyve. A kötetet Mezei Zsolt dolgozta át az 1883-as kiadásból kiindulva, lektora P. Barsi Balázs OFM volt. A vallásos irodalomban (is) uralkodó túlkínálat és a korlátozott hirdetési, terjesztési lehetőségek miatt fontosnak tartjuk, hogy fölhívjuk különösen a papok és papnövendékek figyelmét erre az alapvető, aktualitásából közel kétszázötven év után sem vesztett munkára. Az alábbiakban a kötet előszavát közöljük előzetesként:

Ez a könyv eredetileg latinul jelent meg „Sanctitas Sacerdotalis in S. Petro apostolorum ac sacerdotum principe venerabili clero sæculari per S. Triduum proposita” c. alatt 1764-ben, Dillingenben. Szerzője Wilhelm Hausen jezsuita atya, aki a württenbergi Ellwangen városában húsz éven keresztül működött mint misszionárius és lelkigyakorlatos pap. Több munkát is írt, pl.: „Die tägliche Hausmission” (a missziók gyümölcseinek megőrzéséről), „Der königliche Weg” (tökéletességre vezérlő kalauz), „Der gute Christ” (hitoktatásra szánt kézikönyv). Jelen művét Anton Fugger hercegnek, akkori ellwangeni prépostnak ajánlotta.

Először nem a latin eredeti, csak az 1854-ben Regensburgban megjelent német fordítás jutott el a magyar fordító, egy ismeretlen győri egyházmegyés pap kezébe. A magyar fordítás, mely az ő keze munkája, özv. Sauervein Gézáné győri nyomdájában látott napvilágot 1883-ban. A megjelent magyar szöveg érthető módon magán viseli a kor terjengős, néha mesterkéltnek ható, patetikus fogalmazási stílusát. Ez a mai olvasó számára már inkább visszataszító, mint érdekes, ezért igyekeztünk a szöveget úgy átdolgozni, hogy napjaink olvasója számára érthető és befogadható legyen. Megőriztük ugyanakkor a szöveg emelkedett hangvételét, amellyel a lelkigyakorlatos atya olvasóihoz szól: ezzel is szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy magasztos tárgyról, a papi életszentségről akarunk elmélkedni.

És hogy mi adja e mű aktualitását?

Szentséges Atyánk, XVI. Benedek pápa 2009. június 19-én, Jézus Szentséges Szívének ünnepén megnyitotta a Papok Évét. A Vianney Szent János halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan meghirdetett ünnepi év célja, hogy papok és hívek újra felfedezzék a papi hivatás értékét. „Hivatásunk az egyház és a világ számára egyaránt nélkülözhetetlen. Alapja a feltétlen hűség Krisztushoz, az állandó egység vele; feltétele, hogy szüntelenül törekedjünk az életszentségre, mint Vianney Szent János” — mondta a Szentatya, aki a szertartás előtt a Szent Péter-bazilika kóruskápolnájában lerótta tiszteletét az arsi plébános ereklyéje előtt.

„Az Egyháznak szentéletű papokra van szüksége, akik hiteles tanúkként segítik a híveket, hogy megtapasztalják az Úr szeretetét és irgalmát” — hangsúlyozta XVI. Benedek pápa.

Krisztus helytartójának e gondolatához csatlakozva szeretnénk e szerény kötettel hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar katolikus papság önazonosságában erősödjék, életformájában visszatérjen a megszentelt hagyomány útjára és példája nyomán sok szent hivatás ébredjen az ifjúság körében.

Nincsenek megjegyzések: