2010. október 25.


NOVEMBERI SZERTARTÁSAINK
A következő hetek váratlanul eseménydúsnak ígérkeznek a káptalan közreműködésével celebrált, hagyományos római rítusú szertartások szempontjából. A hónap elején sűrűsödő ünnepeken túl néhány további, különleges jelentőségű alkalmat is örömmel hirdethetünk meg, amelyek liturgiánk ősi formájának növekvő elterjedésére (Pusztaszabolcs, Komárom), illetve nagyobb elfogadottságára (Komárom, Egyetemi Templom) engednek következtetni a magyar egyházvezetés részéről. Mivel egyes részletek néhol még körvonalazatlanok, a pontosításokat és esetleges módosításokat a blog jobb oldalán követhető jegyzékben folyamatosan fogjuk közzétenni, illetve frissíteni.

Október 31-én, a következő vasárnap tartjuk a régibb naptár szerint Krisztus Király ünnepét. A szokásos vasárnapi szentmisét sollemnis formában ünnepeljük, a végén pedig szentségkitétel, az ilyenkor szokásos felajánló imádság és szentségi áldás lesz.

November 1-én,
hétfőn lesz Mindenszentek ünnepe. A szentmisét a munkaszünetre való tekintettel a vasárnapi rend szerint tartjuk, lehetőleg ugyancsak sollemnis formában.

November 2-án, kedden Halottak napja lesz. Az abszolúciós gyászmisét előreláthatólag — ha addig nem kínálkozik az ünnepélyes formára alkalmasabb, tágasabb liturgikus tér — a Pálos Sziklatemplomban mutatjuk be este fél 7 órai kezdettel.

November 6-án, szombaton ünnepli fölszentelési évfordulóját Észak-Komáromban (Szlovákia) az impozáns Szent András-templom. Az első hagyományos rítusú nagymisét itt röviddel a Summorum Pontificum érvénybe lépése után mi mutattuk be két felvidéki klerikus tagunk és számos kórus közreműködésével. Idén Varga Lajos püspök úr fogadta el a meghívást és vállalta a hagyományos rítusú szentmise végzését ugyanazon segédkezőkkel délután 5 órától. A tárgyi és személyi feltételek biztosítása nagy terhet ró a szervezőkre és ránk is, de azon vagyunk, hogy a szentkútihoz hasonlóan teljes, pontifikális nagymisét tarthassunk. Az alkalom remélhetőleg a hagyományos liturgia rendszeres végzését készíti elő Komáromban.

November 7-én, vasárnap délelőtt fél 11-kor a helyi plebánia meghívására a Szent Imre-templom búcsús miséjét mutatjuk be a műemlék orgonájáról is híres Pusztaszabolcson, kb. 50 km-re Budapesttől. Aznap délután a szokásos mise a Belvárosi Templomban is változatlan időpontban lesz megtartva.

November 9-én, kedden, a Lateráni Bazilika egyháznapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkara mint a Pázmány Péter által 375 éve alapított egyetem első és egyetlen, azóta folytonosan működő kara konferenciát szervez az alapító liturgikus tevékenysége tiszteletére, amelyet a következő két napon más témákat is felölelő ülésszak követ. Az első napot este 7 órakor ünnepélyes „Pázmány-kori”, azaz hagyományos rítusú mise zárja a budapest-belvárosi Egyetemi Templomban. A celebráns Józsa Attila galántai esperes (Felvidék), a PPKE liturgiatörténetből doktorált egykori hallgatója lesz, az asszisztenciát a káptalan adja, a kórusban az ELTE tanárai és hallgatói énekelnek. Az esemény legfőbb jelentősége, hogy a Központi Papnevelő Intézet gondozásában működő templom igazgatója, Kuminetz Géza főtisztelendő úr Erdő Péter bíboros úr személyes felhatalmazásával adott engedélyt a szentmise nyilvános bemutatására.

November 13-án és 14-én, szombaton és vasárnap végül az egykori esztergomi székesegyház fölszenteléséről és bizonyos értelemben saját alapításunkról immár szokásosan megemlékező matutínumot, illetve szentmisét tartjuk. Ez utóbbit a Praetorius Kamarakórus teszi emlékezetesebbé William Byrd egyik miséjének megszólaltatásával. A szentmise után még két Purcell-műből álló, rövid egyházzenei áhítatra hívjuk a híveket.