2010. december 10.

KAPHATÓ A GRADUALE HUNGARICUM

A vasárnapi szentmisék után a Belvárosi Templom sekrestyéjében 2500 Ft-ért megvásárolható a Graduale Hungaricum című gyűjtemény, amelyből a hagyományos rítusú szentmisék liturgikus tételeinek magyar megfelelőit énekeljük. Örvendetes lenne, ha mindazoknak, akik a szentmiséken rendszeresen részt vesznek, birtokában lenne ez a gazdag és igényes, a római egyház ősi énekanyagát több mint 600 oldalon át közlő kötet. Mindeddig fénymásolt éneklapokkal igyekeztük elérhetővé és követhetővé tenni a Graduale Hungaricum megfelelő részeit, de az elmúlt három évben mintegy háromszoros létszámúvá vált gyülekezetet már nehezen tudnánk ellátni a hétről-hétre változó anyaggal, másrészt pedig tapasztaljuk, hogy a többféle éneklap cserélgetése és kezelése sokszor nehézséget okoz. Ezért jutottunk arra a következtetésre, hogy elérhetővé tesszük magát a forrást, amely a kétnyelvű misszále és a népénektár mellett legfontosabb eszköze lehet a szertartásokon való gyümölcsöző részvételnek. Ezen kívül csupán egy, időszakonként változó, áttekinthető népénekes lapra lesz szükség, amelyet kellő példányszámban biztosítunk. (Kérjük, ne vigyék ezeket magukkal!)

A Graduale Hungaricum fő része egy elméleti bevezető után az egyházi év saját énektételeit tartalmazza ádventtől kezdve, majd a mise általános rendjét közli. Ezután következik egy részletes áttekintés a hagyományos miseliturgiáról és a könyv használatáról annak keretei között, majd a függelék a miseordinárium néhány dallamváltozatát, a zsoltártónusok rendjét és néhány kiegészítő, különleges alkalmakra szánt éneket foglal magába. A kötet használatát betűrendes mutató könnyíti meg. A magyar nyelvű, típusdallamon énekelt gregoriánum jeletnőségéről és történetéről egy korábbi tanulmányban már írtunk, erre ismételten föl szeretnénk hívni a figyelmet. A Graduale Hungaricum fölépítéséről és gyakorlati kezeléséről a következő vasárnapi szentmise előtt negyed órával, azaz 11 óra 45 perces kezdettel rövid tájékoztatást tartunk. Kérjük, hogy aki úgy érzi, szüksége lehet némi segítségre a többrétegű liturgikus énekanyagban való eligazodáshoz, igyekezzék ezt meghallgatni.

Nincsenek megjegyzések: