2010. december 6.


SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS

2010. december 8-án szerdán, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén a Budapest-Belvárosi Szent Mihály-templomban tartunk szentmisét este fél 8 órai kezdettel, sollemnis formában.

A szentmise különlegessége lesz, hogy a latin proprium és a Mária-misékre rendelt IX. gregorián ordinárium mellett teljes egészében elhangzik Girolamo Frescobaldi: Messa della Madonna című orgonaciklusa (1635) Wilheim András előadásában. Frescobaldi a kora barokk orgonairodalom kiválósága, a maga idejében Róma ünnepelt egyházzenésze, akinek művészete önértékén túl eszményi módon illeszkedik a liturgikus cselekményhez is. A Szent Szűz tiszteletére írt sorozata nem szólalhatna meg hitelesebb összefüggésben, mint a vele egykorú liturgiában és az év egyik legfőbb Mária-ünnepén.

Az orgonatételek a gregorián tételekkel harmóniában gyülekezésre, Kyriére, prédikáció előtt és után, felajánlásra, úrfelmutatás után, áldozásra és kivonulásra szólalnak majd meg (a föltételezhető eredeti elképzeléstől csak abban térünk el, hogy a 3. tételt nem a szentlecke, hanem az evangélium után iktatjuk be, a XVII. századi viszonyok közt ugyanis a graduálét és az Alleluját volt hivatva helyettesíteni):

Gyülekezésre
1. Toccata avanti della Messa della Madonna

A Kyriével váltakozva
2. Kyrie della Madona

Prédikáció előtt és után
3. Canzon dopo l'Epistola

Felajánlásra
4. Ricercar dopo il Credo
5. Toccata avanti il Ricercar
6. Ricercar (con obligo di cantare la quinta parte senza toccarla)

Úrfelmutatás után
7. Toccata per l'Elevatione

Áldozásra
8. Bergamasca (chi questa Bergamasca sonara, non pocho imparera)

Kivonulásra
9. Capriccio sopra la Girometa