2010. december 24.

Karácsonyi miniatúra
egy XIII. századi, Sarum rítusú misekönyvben
a manchesteri John Rylands Library gyűjteményéből


KARÁCSONYI AJÁNDÉK ANGLIÁBÓL

A mai nap a liturgiában karácsony vigíliája, a kortárs magyar közbeszéd azonban — nem tudván mit kezdeni az egyházi időszámítás finomságaival — az egészet „szentestének” mondja (így hangzott el délben egy rádiós hírműsorban), holott a fogalom valójában csak azt a néhány órát jelöli, amelyben — a vesperás után — már ma elkezdjük ünnepelni Krisztus Urunk (polgárilag) holnapra eső születését. Mivel hagyományosan ez a karácsonyi ajándékok kibontásának ideje, a jelen bejegyzést kivételesen mi is december 24-ére időzítjük.

Emellett azonban van egy másik, ráadásul liturgikus okunk is, amely igazolja december 25-e témájának elővételezését. Ismeretes, hogy a középkorban nemcsak a nagyobb ünnepek első vesperása esett a megelőző (polgári) napra, hanem az eredetileg éjjeli, virrasztónak nevezett zsolozsmát (a matutínumot és a hozzá kapcsolódó laudest) is még lefekvés előtt elvégezték. Ezt a szokást követve tartjuk mi is esztergomi rítusú virrasztó zsolozsmáinkat az egyházi év tizenkét jelesebb ünnepének előestéjén. Bár a mai napon ez technikai okokból sajnos nem lehetséges (a szertartásra utólag, december 28-án kerül sor), mégis jó volna valahogy jelezni: ez az idősáv itt, a szenteste folyamán — elsősorban — a zsolozsma helye (egykor még maga az éjféli mise is abba ékelődve, a matutínumot záró Te Deum után következett).

A fenti két szempontot összekapcsolva egy zsolozsmás ajándékot szeretnénk átnyújtani mindazoknak, akik szeretettel és érdeklődéssel fordulnak a római egyház hagyományos liturgikus kincsei felé. Az esztergomi zsolozsma „történelmi párjáról”, a Sarum rítusú officiumról van szó, amely a középkori Angliában, a római rítusterületnek egy másik, Magyarországgal éppen átellenes peremvidékén alakult ki. Ezt a rítusváltozatot ugyan a XVI. századi protestáns reform eltörölte, a lassan újjáéledő katolikus hit pedig már a Trident után kodifikált római liturgiából táplálkozott, a középkori hagyományok mégis fontosak maradtak — legalább mint az angolszász kultúra elemei. Ennek köszönhető, hogy a XIX. századtól kezdve megindult a Sarum rítus forrásainak feltárása, amely kanadai kutatók szorgalmából újabban a zsolozsma teljes énekanyagának feldolgozásához is eljutott. A munka eredménye — a mai tudományos életben erősen szokatlanul — a Music of the Sarum Office nevű honlapon bárki számára ingyen hozzáférhető.

A Gregorian Institute of Canada munkatársai azonban nemcsak az egykori Sarum breviárium eredeti latin nyelvű szövegeit és a hozzájuk tartozó dallamokat teszik folyamatosan elérhetővé tematikusan rendezett pdf-fájlok formájában, hanem mostantól kezdve ugyanezen anyag angol változatát is publikálják, kimondottan a liturgikus felhasználást segítendő. Ezek a dokumentumok a performing edition ‘előadói kiadás’ alcímet viselik, és a későbbi tudományos kiadás köteteivel szemben, amelyekben az eredeti latin szöveg pontos fordítását fogják közölni, már bizonyos gyakorlati módosításokat, alkalmazásokat is tartalmaznak (a nyelvezet mindkét formában egyaránt a hagyományos szakrális angol).

Nehéz nem észrevenni a párhuzamot a Sarum rítus és az esztergomi rítus helyzete között, mind a tudományos feldolgozás módszereit és eredményeit, mind a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit tekintve. Az általunk évente végzett tizenkét zsolozsma anyagát mi is külön füzetekben tettük közzé az interneten (a linkek összegyűjtve megtalálhatók ebben a bejegyzésben), a tudományos forráskiadás pedig részben a nagy múltú Musicalia Danubiana, részben pedig a nemrég indult Monumenta ritualia Hungarica sorozat keretében folyik. A magyar nyelvű, gregorián dallamokra énekelhető népzsolozsmát (nagyrészt az esztergomi úzus alapján) a Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom jelentette meg. Végül a két irány összekapcsolódásáról tanúskodik a Vesperale Carmelitanum kiadvány, amelynek bevezetőjét az elmúlt hetekben éppen ezen a helyen kezdtük el részletekben publikálni (a népnyelvű adaptáció lehetőségéről és módjairól a sorozat végén külön is szó lesz).

Így hát szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe az angolszász kollégák fantasztikus vállalkozását, amely egyszerre szolgálhat megerősítésül és biztatásul a jövőre nézve. A karácsonyi virrasztó zsolozsma hangulatának megszólaltatására most egyetlen szöveget szeretnénk idézni belőle, mégpedig éppen abból a műfajból, amely az esztergomi zsolozsmában ezen a ponton történetesen hiányzik. Következzék tehát a mai matutínum Christe, redemptor omnium kedzetű himnusza, a Sarum-officium karácsonyi anyagot tartalmazó B kötetének 289—290. oldalairól:


A latin szöveg egy régi magyar fordítása megtalálható a Kájoni-kancionáléban, a fenti Sarum-dallam pedig meghallgatható a Tallis Scholars 2001-es karácsonyi lemezén, amely az éjféli mise zenei anyaga mellett néhány zsolozsma-himnuszt is tartalmaz. Ezzel a felvétellel kívánunk most kegyelemteljes, áldott karácsonyi ünnepeket minden kedves olvasónknak.

Nincsenek megjegyzések: