2011. január 6.

NYILVÁNOS SZERTARTÁSAINK A 2011-ES POLGÁRI ÉVBEN

A mozgó ünnepek kihirdetésének vízkereszti rítusához kapcsolódva idén is közzétesszük a jelen polgári évben tervezett nyilvános szertartásaink várható időpontját, a minden vasárnapi és a vasárnapra eső ünnepeken tartott 12 órai nagymisék kivételével.

M a t u t í n u m o k

január 5. szerda (vízkereszt)
február 19. szombat (hetvenedvasárnap)
március 12. szombat (nagyböjt 1. vasárnapja)
április 20. szerda (nagycsütörtök)
április 30. szombat (póthúsvét)
június 1. szerda (áldozócsütörtök)
június 11. szombat (pünkösd)
június 23. csütörtök (Szent Iván)
szeptember 28. szerda (Szent Mihály)
november 12. szombat (egyháznap)
november 26. szombat (ádvent 1. vasárnapja)
december 29. csütörtök (pótkarácsony)


S z e n t m i s é k

január 1. szombat (kiskarácsony)
január 6. csütörtök (vízkereszt)
február 2. szerda (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
március 9. szerda (hamvazószerda)
március 19. szombat (Szent József)
március 25. péntek (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
április 25. hétfő (húsvéthétfő)
június 2. csütörtök (áldozócsütörtök)
június 11. vasárnap (pünkösd vigíliája)
június 13. hétfő (pünkösdhétfő)
június 23. csütörtök (Úrnapja)
június 29. szerda (Szent Péter és Pál)
augusztus 15. hétfő (Nagyboldogasszony)
augusztus 20. szombat (Szent István király)
szeptember 8. csütörtök (Kisboldogasszony)
szeptember 29. csütörtök (Szent Mihály)
november 1. kedd (Mindenszentek)
november 2. szerda (Halottak napja)
december 8. csütörtök (Szeplőtelen Fogantatás)
december 24. szombat (karácsony, éjféli mise)
december 26. hétfő (Szent István első vértanú)

Továbbra is kérdéses, hogy meg tudjuk e tartani az április 21., 22. és 23-ra eső nagyheti szent háromnap szertartásait, viszont biztosnak tekinthető, hogy pontifikális nagymisével egybekötött zarándoklatot vezetünk a szentkúti kegyhelyre május 14-én, szombaton.

* * *

Ami az ünnephirdetés liturgikus formáját illeti, íme a hivatalos latin szöveg a római dallamon a 2011-es évre, a Schola Sainte Cécile jóvoltából:

Nincsenek megjegyzések: