2011. január 4.


VÍZKERESZTI SZERTARTÁSAINK

E hét csütörtökén van Urunk Megjelenése, vízkereszt ünnepe, egyike az egyházi év legjelentősebb napjainak, amelyet a hagyományos rítus keretei között módunkban áll eredeti, Európa számos országában munkaszünettel megtisztelt időpontjában tartani.

Az ünnep előestéjén, szerdán (2011. január 5-én) este 6 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát tartunk a gödöllői premontrei plebániatemplomban, amelyben immár szokásosan helyet kap a Csillagjáték (Tractus stellae), a Magyarországról fönnmaradt legkorábbi liturgikus játék, egyben „drámairodalmunk” első emléke. A vízkereszti matutínum másik különlegessége a Lukács-genealógia. Tekintettel a plebániai körülményekre, ilyenkor a zsolozsma terjedelme ugyan nem csökken, de nagyobb teret engedünk a népnyelvűségnek. A szertartás előtt, fél 6 órakor a premontrei szerzetesek vesperásához csatlakozunk. Maga a matutínum hozzávetőlegesen 3 óra terjedelmű, de semmi kifogás nem érheti azt sem, aki csak egy részén van jelen.

Másnap, 2011. január 6-án este fél 7 órai kezdettel énekelt szentmisét tartunk a Budapest-Belvárosi Szent Mihály-templomban. Az énekes szolgálatot a Corvina Consort biztosítja gregorián és polifon tételekkel, folytatva a Choralis Constantinus 500 sorozatot. Az énekrendet alább részletesen is közöljük. Az evangélium után sor kerül a következő év mozgó ünnepeinek kihirdetésére. Mindjárt a szentmise után ünnepélyes vízszentelés fog következni. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva most nagyobb mennyiségű vizet szentelünk, de kérjük, hogy a kedves hívek ne mulasszanak el megfelelő mennyiségű és űrtartalmú edényt vagy üveget hozni magukkal, amelyekben a megszentelt vizet hazavihetik.

A szentmise énekrendje a következő:

Introitus — Heinrich Isaac: Ecce, advénit (CC II.)
Kyrie — Hans Leo Hassler: Missa super Dixit Maria
Gloria — Hans Leo Hassler: Missa super Dixit Maria
Graduale — Omnes de Saba (Graduale Pataviense, fol. 18)
Alleluia — Heinrich Isaac: Vídimus stellam (CC II.)
Credo (ambrozián)
Offertorium — Reges Tharsis (Graduale Pataviense, fol. 18v)
William Byrd: Reges Tharsis (Gradualia II, 1610.)
Sanctus — Hans Leo Hassler: Missa super Dixit Maria
Agnus Dei — Hans Leo Hassler: Missa super Dixit Maria
Communio — Heinrich Isaac: Vídimus stellam (CC II.)
Záróének — Tomás Luis de Victoria: Magi vidérunt stellam

Énekel a Corvina Consort:
Andrejszki Judit, Pászti Károly, Kalmanovits Zoltán, Demjén András

Nincsenek megjegyzések: