2012. január 6.

A vízkereszti matutínum eleje
VÍZKERESZTI ÜNNEPHIRDETÉS

Ősi szokás az Egyházban a húsvét napjának nyilvános meghirdetése, amelyre a hagyomány szerint vízkeresztkor kerül sor. A római rítusban erre külön formula alakult ki, amely a húsvét mellett az év egyéb fontosabb mozgó ünnepeit is tartalmazza. Az ünnephirdetés liturgiatörténetét kitűnően foglalja össze Henri Adam de Villiers írása (franciául a Schola Sainte Cécile, angolul pedig a New Liturgical Movement blogon), amelyből a formula idei — a XIX. századi Pontificale Romanum betűivel és hangjegyeivel készült — változatát idézzük (saját latin és magyar ünnephirdetésünk 2010-re innen letölthető).


A hagyományos rítus szerinti teljes egyházi naptárt a 2012-es polgári évre — mint korábbi bejegyzésünkben utaltunk rá — a liturgikus ordók tartalmazzák. Addig, amíg hazánkban is megérnek egy ilyen kiadvány összeállításának feltételei, a magyar közönség ebből a táblázatból ismerheti meg az idei év állandó és változó helyű egyházi ünnepeit és köznapjait az 1962-es naptár szerint.

Nagyjából ezt a liturgikus rendet követik a Szent Mihály Laikus Káptalan nyilvános szertartásai is, ezekről azonban külön jegyzék készül, amelyet a blog jobb oldali oldalsávjában a „Szertartásaink (2011/2012)” cím alatt lehet majd elérni. A mozgó ünnepek kihirdetésének vízkereszti rítusához kapcsolódva azonban ezúton is közzétesszük a jelen polgári évben tervezett nyilvános szertartásaink várható napjait, a minden vasárnapi és a vasárnapra eső ünnepeken tartott 12 órai nagymisék kivételével.


M a t u t í n u m o k

január 5. szerda (vízkereszt)
február 4. szombat (hetvenedvasárnap)
február 25. szombat (nagyböjt 1. vasárnapja)
április 4. szerda (nagycsütörtök)
április 5. csütörtök (nagypéntek)
április 6. péntek (nagyszombat)
április 7. szombat (húsvétvasárnap)
május 16. szerda (áldozócsütörtök)
május 26. szombat (pünkösd)
június 23. szombat (Szent Iván)
szeptember 28. péntek (Szent Mihály)
november 10. szombat (egyháznap)
december 1. szombat (ádvent 1. vasárnapja)
december 28. péntek (pótkarácsony)


S z e n t m i s é k

január 1. vasárnap (kiskarácsony)
január 6. péntek (vízkereszt)
február 2. csütörtök (Gyertyaszentelő Boldogasszony)
február 22. szerda (hamvazószerda)
március 19. szombat (Szent József)
március 26. hétfő (Gyümölcsoltó Boldogasszony, vasárnapról áthelyezve)
április 5. csütörtök (nagycsütörtök)
április 6. péntek (nagypéntek)
április 7. szombat (húsvét vigíliája)
április 9. hétfő (húsvéthétfő)
május 17. csütörtök (áldozócsütörtök)
május 26. szombat (pünkösd vigíliája)
május 28. hétfő (pünkösdhétfő)
június 7. csütörtök (Úrnapja)
június 29. péntek (Szent Péter és Pál)
augusztus 15. szerda (Nagyboldogasszony)
augusztus 20. hétfő (Szent István király)
szeptember 8. szombat (Kisboldogasszony)
szeptember 29. szombat (Szent Mihály)
november 1. csütörtök (Mindenszentek)
november 2. péntek (Halottak napja)
december 8. szombat (Szeplőtelen Fogantatás)
december 24. hétfő (karácsony, éjféli mise)
december 26. szerda (Szent István első vértanú)

Nincsenek megjegyzések: