2012. június 28.

 
AZ APOSTOLFEJEDELMEK ÜNNEPE

Ma van Szent Péter és Pál ünnepének vigíliája, holnap pedig a két apostolfejedelmet ünnepeljük — szokás szerint énekelt szentmisével, amely 19 óra 30 perckor kezdődik a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban.

Egyúttal kérünk mindenkit, aki szívén viseli Krisztus Egyházának sorsát és a Szentatya apostoli munkásságát, hogy imádkozzék — különösen most, ezekben a sorsfordító napokban, amikor Szent Péter utódát a római Nero méltó utódai szinte naponta feszítik keresztre — azért, hogy Szentatyánk ne inogjon meg eltökéltségében és szilárdan folytassa a megszentelődés és a kiengesztelődés munkáját, amelyet eddig is végzett Isten nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.