2012. december 22.

Az Ó-antifónák Charpentier feldolgozásában


A karácsonyra való készülődés egy különleges liturgikus eleme a vesperás Magnificat-antifónáinak sorozata, amelyeket óhajtó-kívánó kezdőszavukról Ó-antifónáknak nevezünk. Három éve egy bejegyzéssorozatban december 17-étől 23-áig naponta közöltük a római rítusban használatos Ó-antifónákat a hozzájuk tartozó gregorián dallammal. Az első, bevezető posztban megemlítettük, hogy ezek a darabok sok zeneszerzőt is megihlettek. Idén Marc-Antoine Charpentier feldolgozásait szeretnénk közzétenni, amelyek a YouTube videómegosztón két részletre bontva elérhetők. A beágyazott videók alatt közöljük a bennük fölhangzó latin szövegeket és magyar fordításaikat, remélve, hogy a sorozat darabjai nemcsak külön-külön segítenek elmélyíteni az ádventi készülődést (a karácsony vigíliáját megelőző hét nap 2012-ben éppen egy naptári héttel esik egybe), hanem így, egybefűzve is hordozzák a maguk liturgikus és zenei üzenetét.

* * *

Az első részt az O salutaris hostia motetta vezeti be, utána jönnek december 17-e, 18-a és 19-e Ó-antifónái.

 
1. O SAPIENTIA, quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.
Ó, Bölcsesség, ki a Magasságbelinek szájából jöttél elő, elérvén a végtől a végig erősségesen, és édességesen elrendezvén mindeneket: jöjj, hogy megtaníts minket az okosságnak útjára!

2. O ADONAI, et dux domus Israël, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.
Ó, Adonáj és Izráel házának vezére, ki Mózesnek a csipkebokor lángjának tüzében megjelentél és néki Sínában törvényt adtál: jöjj, hogy megválts minket kinyújtott karral!

3. O RADIX IESSE, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.
Ó, Jessze gyökere, ki állasz a népeknek jeléül, ki fölött megtartóztatják a királyok az ő szájukat, kihez a nemzetek fohászkodnak: jöjj, hogy megszabadíts minket, immár ne késlekedjél!


A második részben a december 20-ától 23-áig terjedő napok Ó-antifónái következnek.


4. O CLAVIS DAVID, et sceptrum domus Israël, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperit: veni, et duc vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.
Ó, Dávid kulcsa és Izráel házának királyi pálcája, ki megnyitod, és senki nem zárja be, bezárod, és senki nem nyitja meg: jöjj, és vezesd ki a megkötözöttet a börtön házából, ki a sötétségben és a halálnak árnyékában ül!

5. O ORIENS, splendor lucis aeternae, et sol iustitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.
Ó, Napkelet, az örök világosságnak fénye és az igazságnak napja: jöjj, és világítsd meg azokat, kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek!

6. O REX GENTIUM, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.
Ó, nemzetek királya, és kit ők óhajtanak, s szegletkő, ki mind a kettőt eggyé teszed: jöjj, és üdvözítsd az embert, kit az agyagból alkottál!

7. O EMMANUEL, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.
Ó, Emmánuel, a mi királyunk és törvényhozónk, a nemzeteknek várakozása és az ő Üdvözítőjük: jöjj, hogy üdvözíts minket, mi Urunk, Istenünk!