2013. augusztus 5.

Augusztusi szertartásaink

Ligeti Sándor üvegfestménye, Pécs, Irgalmasok temploma
  • Augusztus 15-én, csütörtökön, Nagyboldogasszonykor, azaz a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén (assumptio Mariae) a belvárosi Szent Mihály-templomban (Váci utca) délután 17 órai kezdettel tartjuk énekelt szentmisénket.
  • Augusztus 20-án, kedden, Szent István király és hitvalló ünnepén délelőtt 11 óra 30 perckor kezdődik az énekes szentmise a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban (Március 15. tér). 
     Hirdetjük továbbá, hogy az esztergomi hagyomány szerinti, frissen szerkesztett kétnyelvű kétkötetes zsolozsmáskönyvünk (Diurnale & Nocturnale), melyből az évközi idő teljes nappali és éjszakai zsolozsmája hiánytalanul elvégezhető, a készlet erejéig kapható a belvárosi Nagyboldogasszony-templom sekrestyéjében a misék után (a két kötet csak együtt eladó, ára 5000 Ft).