2013. augusztus 29.

Professio sollemnis (képekben)

2013. augusztus 28-án, szerdán, Szent Ágoston ünnepén Ft. Kovács Ervin Gellért atya, a premontrei rend fogadalmasa, a Szent Mihály Laikus Káptalan prépostja örökfogadalmat tett az ünnepi vesperás keretében, a gödöllői perjelségben. Minden további értesítés helyett álljanak itt ízelítőül a helyszínen készített képek, az esemény mozzanatait magyarázó képaláírásokkal.

1. A fogadalomtevő Ullmann Péter Ágoston kormányzó perjel előtt térdelve felel a kérdésekre

2. A fogadalomtevő az oltár előtt leborulva fekszik,
míg rendtársai és a nép a mindenszentek litániáját éneklik

3. A fogadalomtevő kezét a perjel kezébe téve mondja a fogadalom szövegét

4. Az immár örökfogadalmas Gellért atya és elöljárója aláírják az oltárnál a fogadalmi okmányt

5. Gellért atya megkapja az örökfogadalmasokat megkülönböztető mocétumot

6. Békecsók.

7. Könyörgés

8. Az új örökfogadalmas új öltözékében karbeli helyére visszatérve

9. A gödöllői premontreiek

10. Gellért atya a káptalan ajándékával
Dóminus, qui incépit, ipse perfíciat!