2013. augusztus 25.

Professio sollemnis

A premontrei rend címere

2013. augusztus 28-án, szerdán, Szent Ágoston ünnepén Ft. Kovács Ervin Gellért atya, a premontrei rend fogadalmasa, a Szent Mihály Laikus Káptalan prépostja örökfogadalmat tesz az ünnepi vesperás keretében. Ugyancsak ez alkalommal kezdi meg noviciátusát a közösségünk tagjai számára ismerős Lukács Gábor Imre atya.
     Az esemény helyszíne a gödöllői premontrei plébániatemplom (Gödöllő, Fácán sor 3.), a kezdés időpontja 17 óra. A gödöllői perjelség szeretettel látja a fogadalomtételen mindazokat, akik az érintettekkel együtt kívánnak ünnepelni.