2009. február 22.

Örömmel hirdetjük, hogy egy hét múlva esedékes, nagyböjt első vasárnapi szentmisénk sollemnis formában, azaz diákonus és szubdiákonus segédletével lesz megtartva. Diákonusként szolgál Alácsi Ervin J., a szubdiákonusi feladatokat Fülep Dániel papnövendék látja el.

Nincsenek megjegyzések: