2009. március 15.

NYÁRI LITURGIKUS TANFOLYAM

Ismét többekben fölmerült egy olyan tanfolyam gondolata, amely (esetleg évenként visszatérő formában) alkalmat adna a hagyományos római miseliturgia elsajátítására, ezúttal kitérve a "rendes forma" méltó, ahogy manapság mondani szokás: benedeki szellemben és módon való celebrálásának lehetőségeire is. Az országúti ferencesek (Budapest, Margit körút) fr. Barsi Balázs ajánlására vállalták, hogy meghirdetik a tanfolyamot és biztosítják a templomot, valamint a szükséges tantermeket. Várjuk az érdeklődők jelentkezését, és azokét a régi rítusban tapasztalt papokét, ministránsokét, egyházzenészekét is, akik a tanfolyam megszervezésében, a betanításban és a gyakoroltatásban részt tudnának vállalni. A hirdetés szabadon terjeszthető.

Meghívó

Szeretettel hívom paptestvéreimet, kispaptestvéreimet, az egyházzenészeket, a Szentmise szolgálattevőit és minden érdeklődőt a budai kolostorunkban tartandó liturgikus tanfolyamra (1053 Budapest, Margit körút 23., 2009. július 14-17.). Az előadások a római rítus két formájának együttéléséről szólnak, a gyakorlatok legméltóbb végzésük elsajátítását segítik. XVI. Benedek pápa szellemében az egyetemes, nagy római liturgikus hagyományból szeretnénk tanulni, tanulságokat levonni és lelkileg gazdagodni.

Szeretettel:

fr. Barsi Balázs OFM

TANFOLYAM PAPOK, MINISTRÁNSOK ÉS ÉNEKESEK-ORGONISTÁK RÉSZÉRE "A RÓMAI RÍTUS KÉT FORMÁJÁNAK EGYÜTTÉLÉSE" CÍMEN AZ ORSZÁGÚTI FERENCES PLÉBÁNIÁN (MARGIT KÖRÚT) JÚLIUS 13. ÉS 17. (HÉTFŐ ÉS PÉNTEK) KÖZÖTT

Néhány rövidebb, elvi előadás mellett mód nyílik a hagyományos római mise celebrálásának megtanulására. Szükség esetén különböző felkészültségi szintek szerint (kezdők, haladottabbak) is tudunk szekciókat alakítani.

A napi program:
09.00 - 09.30: előadás
09.30 - 11.30: gyakorlás legalább három szekcióban (papok, ministránsok, énekesek-orgonisták)
12:00 - 14.00: nyilvános, énekes szentmise, majd ebédszünet
14.00 - 14.30: előadás
14.30 - 16.30: gyakorlás
17.00 - 17.30: vesperás

Tervezett részvételi díj a teljes tanfolyamra: 1000 Ft. A templom és az összes szükséges terem használata naponként 12 000 Ft-os költséget jelent, amelyet a jelentkezők létszámától függően tudunk megosztani, így a részvétel esetleg lehet drágább. A díj az ebédet nem tartalmazza, az étkezésről kinek-kinek magának kell gondoskodnia. A tanfolyamot csak kellő érdeklődés esetén rendezzük meg, ezért előzetes jelentkezést kérünk április 30-ig a következő címen:


Ferences Rendház
Szent István tér 7.
8330 Sümeg

vagy e-mailen: ujliturgikusmozgalom@gmail.com

Kérjük, a jelentkezésben tüntessenek föl nevet, lakcímet és telefonszámot. A jelentkezésre adott válaszul részletes információk május közepén várhatók.

(Ha valakinek föltűnt volna a megadott elektronikus levélcím: valóban, a kanadai ötletgazda és fönntartó, Shawn Tribe tudtával és támogatásával előkészületben van a sikeres blog, vagy inkább internetes újság, a New Liturgical Movement magyar kiadása, amelyet a szerkesztők szeptembertől terveznek elindítani. A részletekről alkalmas időben beszámolunk.)

Nincsenek megjegyzések: