2009. március 11.

PAPSZENTELÉS ÁPRILISBAN

Most, hogy már a katonai ordinariátus honlapján is megjelent (ld. "2009-es kiemelt programjaink"), örömmel tesszük mi is közzé, hogy Alácsi Ervin János diákonust, a CLSMA klerikus tagját és a hagyományos római liturgia magyarországi föléledésének egyik megalapozóját április 18-án, fehérszombaton, de. 11 órai kezdettel áldozópappá szenteli Bíró László püspök úr. A szertartásra Hódmezővásárhelyen, a Szent István-templomban fog sor kerülni a reformált szertartás szerint, de a hagyományoshoz lehetőleg közel álló módon. Alácsi másnap, április 19-én, fehérvasárnap reggel 9 órai kezdettel ugyanitt mutatja be első szentmiséjét a régi rítus szerint, sollemnis formában, a káptalan segédlete és énekes szolgálata mellett. A jeles alkalom miatt a 18-án esedékes, póthúsvéti matutínumot is Hódmezővásárhelyen tartjuk. A szintén aznap délutánra kitűzött, szegedi szentmise nem fog elmaradni.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

"Aki saját Fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nakünk vele együtt mindent?" "boldog az az ember, aki reményét az Úrba veti" Ragyogtassa rád arcát az Úr, és legyen hozzád jóságos! Forditsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget.