2009. június 30.

LITURGIKUS TANFOLYAM (RÉSZLETES)

Véglegesedni látszik a nem egészen két hét múlva esedékes liturgikus tanfolyam programja, ezért az alábbiakban közzétesszük az erre vonatkozó részleteket.

TALÁLKOZÓ

A tanfolyam július 13-án, hétfőn, délelőtt 9 órakor kezdődik Budapesten, az országúti ferences plébánián (Margit körút). Kérünk mindenkit, hogy pontosan háromnegyed 9-kor legyen a templom főbejárata előtt, hogy onnan együtt mehessünk majd át a tanácsterembe. Ha valaki nem tud pontosan érkezni, szíveskedjék előre jelezni.

NAPIREND

Minden napot előadással fogunk kezdeni a tanácsteremben (9:00-9:30). Az előadók Ft. Alácsi Ervin János, P. Barsi Balázs OFM, Dobszay László és Földváry Miklós István lesznek. A reggeli előadások a liturgia általános kérdéseit fogják tárgyalni, így a hagyományos liturgia megőrzésének és fölelevenítésének történetét, kölcsönhatását a reformált liturgiával az ún. benedeki reformok keretei között és perspektívájában, a zenei szolgálat elvi alapjait, a templomtér kialakításának és a liturgikus tárgyak használatának főbb szempontjait. Az előadásokat rövid bevezetésnek szánjuk: a két évvel ezelőtti, esztergomi tanfolyam tapasztalataiból kiindulva most elsősorban a gyakorlati képzésen lesz a hangsúly.

Az előadás után egész délelőtt gyakorlat lesz. Ezeket a foglalkozásokat olyan személyek vezetik majd, akik papként, illetve ministránsként és egyházzenészként rendszeresen végzik a hagyományos római liturgiát és kitekintéssel vannak az általános magyar helyzetre is. Szeretnénk, ha a tanfolyamon résztvevők előbb általános, habár kevésbé kidolgozott képet kapnának rítusról az olvasott, illetve énekes misék szintjéig, így nem veszítenék el bátorságukat és bizalmukat abban, hogy a tanfolyam végére önállóan is végezhetik majd a szertartásokat. Az áttekintő gyakorlatok után a szentmise egyes részeivel foglalkoznánk részletesebben. A gyakorlatokat az érdeklődők felkészültségéhez mérten egy-egy vezető irányítaná, de lennének további segítők, akik az egyes tanulókat figyelik, szükség esetén korrigálják, válaszolnak esetleges kérdéseikre. Az énekesek-orgonisták a templomban "szárazmisék" keretében gyakorolnák a zenei szolgálatot. Összegezve tehát az első két napban a teljes miseliturgia, a következő két napban annak részletei lennének a tananyag, majd az utolsó napon lehetőleg ismét a teljes szentmisét vennénk át, akár már valóságos szertartások formájában.

A gyakorlás után énekes szentmisére kerül sor (12:00), amelyen a résztvevők teljesítenek szolgálatot. Ha felkészültségük megengedi, a közös szentmisét a résztvevő papok valamelyike is celebrálhatja, egyébként pedig a tanfolyam utolsó napjaiban a gyakorlás részeként mód lesz régi rítusú magánmisék bemutatására. Közös zsolozsmahórákat a szoros időbeosztás miatt nem tervezünk, de önszerveződő formában erre is van lehetőség, különösen a délutáni gyakorlat lezárásaképpen. Az ebédről a környéken ki-ki önköltségen és saját ízlése szerint kénytelen gondoskodni.

A délutáni program félórás kerekasztal-beszélgetéssel kezdődnék, amelyen a délelőtti előadással vagy a gyakorlatokon fölmerült elvi és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban lehet majd az előadókhoz, oktatókhoz fordulni (14:00-14:30). Ezt követően ismét gyakorlat következnék, amelyet lehetőség szerint vesperással zárnánk le. A napi program mindenestül este 6 órára ér véget. A gyakorlatokon természetesen végig alkalmazkodunk a tanulók igényeihez, érdeklődéséhez.

ANYAGIAK

A tanfolyamra eddig 26 személy jelentkezett, míg a költség kb. 46 000 Ft (ez tulajdonképpen a terembérleti díjakat jelenti). Mivel az eredeti, 1000 Ft-os részvételi díjat nem szeretnénk megemelni, kérjük, hogy aki teheti, önkéntesen támogassa a tanfolyamot. Fejenként átlagosan 2000 Ft-ból ez könnyen megoldható lenne, és nyilván van, akinek ez nem sokat számít, de olyan is, akinek korántsem mindegy. Szép lenne, ha a tehetősebbek tapintatosan segítenék a jobban rászorulókat, és nem a szervezőkre, oktatókra hárulna a többletköltség.

KELLÉKEK

Azokat, akik papként vagy papnövendékként vesznek részt a tanfolyamon, kérjük, hogy lehetőleg hozzanak magukkal kehelyfölszerelést és római misekönyvet. Előny, ha saját miseöltözetet is tudnak hozni. A többiek részéről is könnyebbség, ha van saját liturgikus ruhájuk.

JELENTKEZÉS

A tanfolyamra egészen annak elkezdéséig lehet jelentkezni, kérjük az információk további terjesztését.

Minden további kérdésre szívesen válaszolunk, minden javaslatot örömmel fogadunk. Figyelmükbe ajánljuk a tanfolyam meghirdetője és védnöke, Barsi Balázs atya első nyilvános régi rítusú szentmiséjéről készült filmfölvételt és a vele fölvett interjút, amelyeket a Magyar Televízió 1-es csatornája július 12-én, vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel fog sugározni.

A Szervezőbizottság

3 megjegyzés:

Romualda írta...

A szentmise pontos kezdése: július 12. m1 10.30.

CLSMA írta...

Köszönet a pontosításért, mindjárt bekerül a főszövegbe.

Gutowski Robert írta...

Érdeklődni szeretnék, hogy van-e lehetőség a reggeli előadások hallgatásába bekapcsolódni?
Gutowski Robert építész (20/972-4592)