2010. március 27.


NAGYHETI SZERTARTÁSAINK

Holnap, március 28-án, virágvasárnap a szokotthoz képest egy órával korábban, délután fél 3-kor kezdődik (ne feledkezzünk meg az óraátállításról sem!) a szertartás az ágak megszentelésével. Aki tud, gondoskodjék barkáról és lombos ágakról, ezeket a szentmise előtt összegyűjtjük — ezért és a liturgia rendhagyó elemeire való jobb fölkészülés érdekében kérjük, hogy aki teheti, érkezzék meg már 5—10 perccel korábban. Ezután körmenetet tartunk, majd a templomba való visszaérkezéskor megkezdjük a szentmisét, benne énekelt passióval. Tudomásunk szerint a templom gótikus szakaszának felújítása vasárnapra befejeződik, így a Jeruzsálembe való bevonulás párhuzamaként — a nagyböjti számkivetés után — ismét beléphetünk a szentélybe.

Március 31-én, szerdán este fél 9 óra tájban (a templomban előzőleg koncert lesz, így némi késés elképzelhető) kezdjük a szent háromnapot megnyitó sötét zsolozsmát a Szent Mihály-templomban. Az asszisztensek és előénekesek legyenek szívesek legalább egy órával korábban megérkezni, hogy a processzió menetét és énekeit begyakorolhassuk. Az officium tenebrarum, vagy más néven lamentáció a nagyhét egyik legjellegzetesebb, legősibb szertartástípusa: akik részt vennének rajta, legyenek szívesek idejekorán jelezni, hogy a kellő számú gyertyát és füzetet biztosíthassunk. A zsolozsmát tartalmazó füzet letölthető innen, valamint megvásárolható a helyszínen 300 Ft-os áron. A matutínum menetét egy korábbi bejegyzésünk részletesen leírja.

Ezektől eltekintve a nagyheti szent háromnap szertartásait az előzetes tervekkel szemben idén sem tudjuk megünnepelni a hagyományos liturgia szerint, mert nem találtunk erre alkalmas templomot, amely befogadta volna a szertartásokat. Kérünk mindenkit, különösen a papokat vagy a plebániákon befolyással, jó kapcsolatokkal rendelkező világiakat, hogy már most legyenek segítségünkre a jövő évi szent háromnap helyszínének megtalálásában, hiszen az egyházi év éltető középpontját jelentő rítusok méltó végzéséhez hosszú és gondos előkészületre van szükség. Ehhez fontos lehet tudni, hogy a Summorum Pontificum motu proprio elterjedt értelmezésével szemben az Ecclesia Dei bizottság egyik állásfoglalása (ld. itt, a 8. pontban) egyértelművé tette, hogy szükség esetén ugyanazon templom is befogadhatja a modern és a hagyományos nagyheti rítusokat. A triduum hiányában is reméljük, hogy sokan és odaadó lélekkel vesznek majd részt a virágvasárnapi szentmisén és a szerdai zsolozsmán.

Április 4-én és 5-én, húsvét vasárnapján és hétfőjén a vasárnapi miserend érvényesül, tehát szokás szerint húsvéthétfőn is lesz énekelt szentmise. A nagyhetet a már hirdetett pontifikális misével zárjuk le április 10-én Szentkúton.

Nincsenek megjegyzések: