2010. május 6.


ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI MATUTÍNUM ÉS SZENTMISE

A következő csütörtökön, május 13-án lesz áldozócsütörtök, a mi Urunk, Jézus Krisztus Mennybemenetelének főünnepe. Az ünnepet a hagyományos rítus szerint és a világegyház nagy részével, valamint a környező országokkal összhangban mi is negyven nappal húsvét után tartjuk és — ha nem is jogi, de erkölcsi szinten — a parancsolt ünnepek között tartjuk számon.

Áldozócsütörtök magyar neve abból ered, hogy ez a nap volt egykor a IV. Lateráni Zsinat (1215) óta minden katolikus hívőre kötelező, évente legalább egyszeri, lehetőleg húsvétra időzített gyónás és áldozás határnapja. A keresztény nép mindenkori gyarlósága folytán a bűnbánatot sokszor az utolsó pillanatra halasztotta, ami Mennybemenetel ünnepén tömeges áldoztatáshoz vezetett. Áldozócsütörtökön az evangélium után eloltjuk a húsvéti gyertyát, ami a negyven napon át köztünk lévő, feltámadt Krisztus test szerinti eltávozását fejezi ki a liturgia eszközeivel. Ezzel és általában az ünnep lelkületével kapcsolatban ajánljuk minden olvasónk figyelmébe ft. Alácsi Ervin J. két évvel ezelőtt közzétett gondolatait.

Az ünnepet megelőző este, május 12-én, szerdán, 20 órai kezdettel virrasztó zsolozsmát imádkozunk a Bp. Belvárosi Szent Mihály-templomban. A matutínum a húsvéti időben megszokott módon viszonylag rövid, hozzávetőlegesen másfél óráig fog tartani. A szertartást tartalmazó füzet a helyszínen 300 Ft-ért megvásárolható.

Másnap — a hétköznapra eső ünnepek szokott helyszíneivel és időpontjával szakítva — a Bp. Belvárosi Főplebániatemplomban, este fél 8 órai kezdettel tartunk énekelt szentmisét. Előre jelezzük, hogy ugyanitt és ugyanekkor lesz a néhány hét múlva szintén csütörtökre eső úrnapi szentmise és körmenet.

Nincsenek megjegyzések: