2010. május 17.


A KÜZDELEM AKTUALITÁSA

Korábban többször is hirdettük, hogy szívesen közöljük olvasóink érdemi reakcióit az itt megjelenő írásokra, elemzésekre. Legutóbb a Szent Mihály-imáról szóló cikkünkhöz kaptunk egy érdekes kiegészítést, amely az egyik régebbi fordítás korabeli aktualitását boncolgatja. Sajnos magának ennek a hozzászólásnak is aktualitása van, ezért kifejezetten ajánljuk minden olvasónk figyelmébe a szerző egy másik művével együtt. Amint a fenti illusztráció is emlékeztet rá: nem kétséges, hol állt és hol áll ma is a Katolikus Egyház az ordas eszmékkel való küzdelemben. Nemcsak 1527-ben masíroztak germán csapatok az Örök Város utcáin, amikor a pápa az Angyalvárban keresett menedéket... Szent Mihály küzdelme a sátánnal eszkatologikus látomás, amelyből nem származhat hamis militarizmus. Különösen olyan nem, amely egyszer már véglegesen leszerepelt a történelem színpadán.

* * *

A Szent Mihály-imáról szóló legutóbbi írásukkal kapcsolatban engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljak egy érdekes aspektust.

A fordítási sajátságok miatt jogos kritikával illetett bencés invocatioval kapcsolatban én inkább azt tartom figyelemreméltónak, hogy miért született az Önök által idézett új fordítás? Ha megnézik, 1942-ben adták ki a szöveget. Meglátásom szerint az új fordítás egy a korszak ifjúságához szóló szövegként olvasandó, azaz egy náci- és háborúellenes kvázi-kiáltványként. Ha így tekintenek a szövegre, rögtön látható lesz, hogy az új fordítás célja nem csupán a liturgikus tisztaság, hanem inkább egy olyan, az eredetivel nagyjából megegyező szöveg készítése, amelynek a jelenre vonatkozó üzenete van. Ez megmagyarázhatja az eltéréseket is.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben;

— ez szerintem egyértelmű utalás a 2. világháborúra, ezért szerepel itt a „küzdelemben” kifejezés.

a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Talán ebben a részben sem nehéz észrevenni az áthallásokat. A korszak gonosz kísértései közé tartozó nácizmust, s talán a bolsevizmust is — hiszen mindkettő istentelenség. A szöveg aktualitását jelentősen fokozhatta, hogy 1942-ben történetesen valóban érezhető volt a „világban körüljáró” Sátán. A „taszítsd vissza” kifejezésben pedig meglátásom szerint azért kerülhetett a „vissza” kifejezés, hiszen a két Istentelen nagyhatalom 1942-re jelentős részt bekebelezte Európát.

Meggyőződésem tehát, hogy az 1942-es pannonhalmi kiadás szövege a kor hatása alatt született, s az okozhatja a „félrefordításokat”, hogy így szól saját korához. Ez tehát nem tökéletes fordításként, hanem mint egy a keresztény Európáért kiálló szöveg értelmezhető.

Egyébként érdekes, hogy a 2. világháború éppen május 8-án ért véget, azaz Szt. Mihály napján, noha nyilván nem az volt Sztalin seregeinek célja, hogy a Victoria Sancti Michaelis ünnepre érjen véget a háború.

Paksa Rudolf

Nincsenek megjegyzések: