2010. május 27.


ÚRNAPI SZENTMISE, KÖRMENET ÉS TELEVÍZIÓS FÖLVÉTEL

2010. június 3-án (eredeti napján, azaz csütörtökön) este fél 8 órai kezdettel tartjuk a mi Urunk, Jézus Krisztus Legszentebb Teste és Vére ünnepének, Úrnapjának szentmiséjét és a hozzá kapcsolódó szentségi körmenetet sollemnis formában Budapesten, a Belvárosi Főplebániatemplomban. A szentmise keretében Várföldi Anna és Kruppa Bálint hegedűművészek, akik egyébként állandó liturgikus szolgálattevőink, Wolfgang Amadeus Mozart három rövid, orgonára és két hegedűre írt templomi szonátáját is eljátsszák. A Magyar Televízió fölvételt készít a szertartásról. A Katolikus Krónika szerkesztője, aki a majdnem egy évvel ezelőtt a sümegi Newman-kápolnából közvetített szentmisét és a róla szóló interjút is rögzítette, kb. 20 perces riportfilmben tervezi bemutatni tevékenységünket. Nem szeretnénk több tekintettel lenni az emberi nyilvánosságra, mint az istenire, de ez az alkalom figyelmeztet, hogy a máskor is szükséges összeszedettséget tanúsítsa minden szolgálattevőnk. Azokat a híveket pedig, akik egyébként rendszeresen látogatják a belvárosi szentmiséket, kérjük, hogy semmiképpen ne mulasszák el az úrnapi szertartásokat! Nem célunk hamis látszatot kelteni, de fontos, hogy azok, akik valóban kötődnek a hagyományos római liturgiához, jelenlétükkel és részvételükkel a kamerák előtt is kifejezésre juttassák e gyakorlat jelentőségét és életerejét. A televíziós szakemberek az elkövetkezendő időszak más miséin-zsolozsmáin is megjelenhetnek, és biztosan fölveszik még a június 20-án, vasárnap délután 5 órakor a váci Karolina-kápolnában tartott bérmálást és szentmisét. Erről közelebbi részleteket a megfelelő időben teszünk majd közzé.

Nincsenek megjegyzések: