2011. augusztus 26.


ELHUNYT DOBSZAY LÁSZLÓ

Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni;
si autem in potentatibus, octoginta anni...
Ps. 89, 10

Hosszú betegség után a mára virradó éjjel, életének hetvenhetedik évében elhunyt Dobszay László. Az elmúlt hetekben a szentségekkel megerősítve, tiszta tudattal, emberi és tudományos dolgait elrendezve készült a Teremtőjével való találkozásra. A temetése előtti este a Szent Mihály Laikus Káptalan nyilvános halotti zsolozsmát (vesperás, matutínum és laudes) végez érte az esztergomi rítus szerint. Requiescat in pace!

Nincsenek megjegyzések: