2011. augusztus 11.


TÁRSKÖZÖSSÉGEINK A HAGYOMÁNYOS RÓMAI RÍTUS MEGÉLÉSÉBEN

Már a tavalyi szentkúti zarándoklat megmutatta, idén pedig több komolyabb programunk (nagyhét, zarándoklat, bérmálás, latintábor) ismételten igazolta, hogy a magyar ajkú katolikus hívek között van igény nemcsak a régi római rítus helybeni végzésére, hanem a többi, hasonló szellemiségű csoporttal való összefogásra, a liturgia gazdagságának közös megtapasztalására is. E csoportok közül most két olyat szeretnénk bemutatni, amelyek a régi rítusú szentmisék mellett a zsolozsmát is rendszeresen, közösségileg imádkozzák, s ezzel a liturgia minél teljesebb megélésére törekszenek.

Örömmel adunk hírt róla, hogy 2011 június 24-én, a felvidéki Galánta város Szent István király-plébániatemplomában megalakult a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan (Capitulum Laicorum Sancti Ioannis Baptistae, CLSIB), amely nevében és céljaiban a Szent Mihály Laikus Káptalan példáját követi, szervezetileg pedig társaskáptalanként csatlakozik közösségünkhöz. A CLSIB bemutatkozását a Gloria.tv-re feltöltött szórólapjukon lehet elolvasni. Személyes oldalról jól kiegészíti ezt az a blogbejegyzés, amelyben egyházi vezetőjük, dr. Józsa Attila plébános, a Nagyszombati Főegyházmegye galántai kerületének esperese és az egyházmegyei szeminárium liturgiatanára számol be a régi rítussal való megismerkedéséről (a bejegyzést illusztráló képek a 2010 november 9-i budapesti Pázmány-misén készültek, amelynek Attila atya volt a celebránsa). A CLSIB tevékenysége hozzánk hasonlóan elsősorban a régi rítusú szentmisék rendszeres bemutatására és a zsolozsma (ünnepélyes alkalmakkor a virrasztó hórák) nyilvános végzésére irányul.

A másik közösség, noha már régebben működik, szervezeti keretéül egy világi jogi konstrukciót választott. A Szent György Vértanú Kulturális Közhasznú Alapítvány a régi rítushoz kötődő szegedi hívek háttérintézménye, amelynek célja a katolikus hagyomány liturgikus, egyházzenei, közösségi, teológiai tanításának ápolása és fenntartása. A liturgiák színhelye a szeged-alsóvárosi ferences templom, ahol immár két éve celebrálja a vasárnapi régi rítusú szentmiséket dr. Alácsi Ervin János százados, tábori lelkész. Újabban, amióta Ervin atya külföldön teljesít szolgálatot, a misék helyett a hívek énekelt vesperást végeznek (az elmúlt vasárnap azonban ismét volt szentmise a templombúcsú alkalmából, amelyet korábban mi is hirdettünk).

A galántai laikus káptalannal és a szegedi hívek csoportjával az utóbbi években egyre szorosabb kapcsolatba kerültünk, számos liturgián és egyéb alkalmakon közösen vettünk részt (ezekről nemsokára külön bejegyzésekben adunk képes beszámolót), és ezt a jó viszonyt a továbbiakban is igyekszünk ápolni és elmélyíteni. Mostantól ezért a jobb oldali oldalsávban „Testvérközösségeink” címmel az ő internetes honlapjaikat is feltüntetetjük, arra buzdítva minden olvasónkat, hogy rendszeresen látogassa azokat, s a miénk mellett az ő életüket és munkájukat is foglalja imádságaiba.

R.Z.

A fenti képen Hans Memling két művének egy-egy részlete látható: középen Szent Mihály arkangyal az Utolsó ítélet triptichonról (1467—1471, Gdańsk, Muzeum Narodowe), tőle balra és jobbra pedig Keresztelő Szent János és Szent György a Moreel család triptichonjáról (1484, Bruges, Groeninge Museum).

Nincsenek megjegyzések: