2012. szeptember 27.

Szent Mihály napi virrasztó zsolozsma

A Szent Mihály-napi laudes antifónái

2012 szeptember 28-án, pénteken este 7 órai kezdéssel a mátraverebély-szentkúti bazilikában a Szent Mihály Laikus Káptalan tagjai ünnepélyes virrasztó zsolozsmát imádkoznak az esztergomi úzus szerint névadójuk és pártfogójuk, Szent Mihály arkangyal ünnepéről. A középkori szokás alapján elővételezett matutínum és laudes a másnapi országos zarándoklat utolsó nagy előkészítése lesz. A  hat évvel ezelőtt született káptalani szekvencia záróstrófájával kérjük ismét:

Capítulum Laicórum
Te, qui cæli regis chorum,
__Míchael Archángele,
Rogat ducem et patrónum:
Fac nos posse Dei thronum
__Cantu nostro tángere!