2012. november 2.

Convivium vallástudományi konferencia az ELTE-n


Az ELTE BTK Vallástudományi Központja által megrendezett éves vallástudományi konferenciák sorozatának idei rendezvénye a Convivium, azaz lakoma címet viseli. A konferencián előad a káptalanunk közösségéhez szorosabban kötődők közül Földváry Miklós és Alácsi Ervin atya, de a többi előadás között is előfordul liturgikus, illetve általánosabban katolikus keresztény szempontból érdekes téma (többek közt Bárth Dánielé, Rajki Zoltáné és Orlovszky Gézáé), ezért az alábbiakban a teljes programot közöljük. A konferencia nyilvános, minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők.

CONVIVIUM VALLÁSTUDOMÁNYI KONFERENCIA
 • Időpont: 2012. november 67. (kedd, szerda)
 • Helyszín: ELTE BTK, Trefort-kerti kampusz
  (1088. Múzeum krt. 4/F, Kerényi Károly terem)
Részletes program
November 6., kedd délelőtt
Megnyitó és 1. ülés: Lakoma — a kőkortól a vaskorig 
(elnök: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja)
 • 9.00—9.15: bevezető és megnyitó
 • 9.15—10.15: Raczky Pál—Szabó Gábor—Kalla Gábor: Az ünnepléstől a szimpóziumig 
 • 10.15—10.25: hozzászólások
 • 10.25—10.40: kávészünet    
2. ülés: Lakoma: liturgia és paraliturgia (elnök: Déri Balázs)
 • 10.40—11.00: Voigt Vilmos: „Der Mensch ist, was er ißt”
 • 11.00—11.20: Alácsi Ervin János: „O sacrum convivium” – teológiai kommentár Aquinói Szent Tamás „Adoro te devote” himnuszához
 • 11.20—11.40: Földváry Miklós István: Húsvéti ételszentelések a középkorban
 • 11.40—12.00: Bárth Dániel: Ételek és italok megáldása: népi igények és egyházi kínálat a kora újkortól napjainkig
(Az 1. ülés témájának folytatása:)
 • 12.00—12.20: Komoróczy Géza: Convivium divinum – convivium deorum 
 • 12.20—12.30: hozzászólások    

  Ebédszünet
Kedd délután
3. ülés: „… amit én megtisztítottam” (Act 10,9–23)
(elnök: Karasszon István)
 • 14.00—14.20: Barta Zsolt: Péter látomása: narratológiai esemény
 • 14.20—14.40: Hanula Gergely: Péter látomása a görög patrisztikában
 • 14.40—15.00: Rajki Zoltán: Bibliai étkezési tilalmak – adventista értelmezés
 • 15.00—15.30: hozzászólások és kávészünet
4. ülés: Étkezési tilalmak az ind vallási hagyományban
(elnök: Négyesi Mária)
 • 15.30—15.50: Dezső Csaba: Étkezési előírások Manu törvénykönyvében
 • 15.50—16.10: Kiss Csaba: A tantrikus étlap: Manu menüje helyett
 • 16.10—16.30: Radnóti Alice: Közösségi étkezés a szikh vallásban: a langar doktrinális és társadalmi vonatkozásai
 • 16.30—17.00: hozzászólások és kávészünet
5. ülés: Étkezési előírások kínai vallásokban (elnök: Déri Balázs)
 • 17.00—17.20: Kósa Gábor: „Gabona nélkül a hegyen” – Taoista étkezési előírások a halhatatlanság szolgálatában
 • 17.20—17.40: Pap Melinda: Rituális étkezés az ókori Kínában
 • 17.40—17.50: hozzászólások
 • 17.50—19.45: symposium
November 7., szerda délelőtt
6. ülés: Étkezési tabuk az ókori görögöktől a puritánokig 
(elnök: Ritoók Zsigmond)
 • 10.00—10.20: Gaál Balázs: A dietetikától az etikáig: ókori görög étkezési tabuk és magyarázataik
 • 10.20—10.40: Szombathy Zoltán: Miért nem ehet a muszlim emberhúst?
 • 10.40—11.00: Vincze Kata Zsófia: A kóserság társadalompolitikája
 • 11.00—11.20: Déri Balázs: Egy bugaci baptista família étkezései
 • 11.20—11.50: hozzászólások és kávészünet
7. ülés: A szakrális és a deszakralizált (elnök: Déri Balázs)
 • 11.50—12.10: Orlovszky Géza: Az úrvacsora a hitvitákban
 • 12.10—12.50: Hirsch Tibor: „A nagy zabálás” kortárs filmekben
 • 12.50—13.00: hozzászólás
 • 13.00—14.00: ebédszünet
Szerda délután
8. ülés: „Zarándoklat, lakoma, fesztivál — a csatkai cigánybúcsú” (elnök: Gyöngyösi Csilla)
 • 14.00—16.00: Vallástudományi önképzőköri ülés. A vallástudomány szak szeptember 8-i terepgyakorlatának megbeszélése Mogyorósi Ágnes bevezető előadásával.
A konferencia alatt lehetőség nyílik a belépésre az ELTE BTK
Vallástudományi Központjának szakmai közösségébe
(ld. http://vallastudomany.elte.hu/node/13).

További információk az esemény Facebook-oldalán.